ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10

Ngày: 16/12/2013 – Thời gian: 45 phút

 

Câu 1(1đ): Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc.

Câu 2(1đ): Nêu trường hợp phát sinh và hướng của lực ma sát trượt. Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc yếu tố nào?

Câu 3(1đ): Định nghĩa và viết biểu thức lực hướng tâm.

Câu 4(2đ): Một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng. Khi treo vào lò xo một vật có trọng lượng 5 N thì lò xo dãn ra 4 cm. Lấy g = 10 m/s2.

a/ Tính độ cứng của lò xo.

b/ Muốn lò xo dãn ra 5 cm, người ta phải treo vào lò xo một vật có khối lượng bao nhiêu?

Câu 5(2đ): Ở độ cao 80m so với mặt đất, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu 20m/s. Lấy g = 10m/s2, (bỏ qua sức cản của không khí).

a/ Tính tầm xa và vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.

b/ Viết phương trình quỹ đạo của vật, xác định tọa độ của vật sau 2s.

Câu 6 (3đ): Một vật có khối lượng 1kg đang nằm yên trên mặt sàn, dưới tác dụng của lực 4N vật bắt đầu chuyển động. biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,2, lấy g = 10m/s2 .

a/ Tính gia tốc của vật.

b/ Tìm quãng đường vật đi được tới khi đạt tốc độ 10m/s

c/ Khi vật đạt tốc độ 10m/s thì ngừng tác dụng lực. Tính thời gian và quãng đường vật đi được kể từ lúc ngừng tác dụng lực cho đến khi dừng lại. (hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là không đổi)

HẾT

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu