ĐỀ THI HỌC KÌ I – VẬT LÝ 10 - Trường TiH, THCS, THPT Ngô Thời NhiệmTrường TiH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm

                                                

                                                       ĐỀ THI HỌC KÌ I – VẬT LÝ 10 ( 2013 – 2014 )

                                                             Thời gian: 45phút ( không kể thời gian phát đề )

                                                  

PHẦN 1: LÝ THUYẾT ( 5 ĐIỂM )

Câu 1 ( 1điểm ).Viết biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn? Lực hấp dẫn là lực hút hay lực đẩy?

Câu 2 ( 2điểm ). Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

Câu 3 ( 2điểm ). Phát biểu định luật Húc? Viết biểu thức của định luật Húc?

 

PHẦN 2: BÀI TẬP ( 5 ĐIỂM )

Bài 1 ( 1 điểm ). Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 20m/s thì hãm tốc độ chuyển động chậm dần đều. Sau 25 giây vận tốc của ô tô còn 10m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính quãng đường mà ô tô đi được trong 25 giây đó.

Bài 2 ( 2 điểm ). Một vật được ném ngang ở độ cao (so với mặt đất) với vận tốc đầu . Lấy .

a) Tính thời gian chuyển động và tầm bay xa của vật.

b) Lập phương trình quỹ đạo của vật.

Bài 3 ( 2 điểm ). Người ta kéo một vật có khối lượng chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát là . Lấy .

a) Vẽ hình và biểu diễn các lực tác dụng lên vật.

b) Tính lực kéo của người đó.

 

………………. HẾT………………

 

Ghi chú : Học sinh không được sử dụng tài liệu

BẮT BUỘC HỌC SINH GIỮ LẠI ĐỀ SAU KHI THI XONG


 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu