Tuyển tập toán 10bộ sưu tầm bài tập hay môn toán 10
3 comments:

 1. Giải phương trình căn thức
  a/ 4*căn(1+x) - 1 = 3x +2*căn(1-x) + căn(1-x^2)
  b/ Căn( 2x + 1) = 4x^2 - 12x + 5

  ReplyDelete
 2. tim2m đểphương trình sau có 2 nghiệm phân biệt
  Căn bậc 4 của(2x) +2.Căn bậc 4 của(6-x)+Căn(2x)+2Căn(6-x)=m

  ReplyDelete
 3. giải phương trình can thức sau:
  căn (x + 4) + căn (x - 4) = 2x - 12 + 2.căn(x^2 - 16).
  a) căn_3(2x-1)+ căn_3(x-1) = căn_3(3x+1)
  b) căn_3(x+1) +căn_3(x-1) = căn_3(5x)

  ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu