KIỂM TRA HỌC KÌ I - Môn: VẬT LÝ – Khối 10 - Trường THPT Marie CurieTrường THPT Marie Curie

KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013 - 2014

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: VẬT LÝ – Khối 10

Chương trình Chuẩn

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề.

 

Họ tên HS:   …………………………………  Lớp:   …………  SBD:   ………….

ĐỀ 101     Học sinh làm bài trên giấy thi và nhớ ghi rõ mã đề.

 

Câu 1.  (1đ) Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau:

      -  " Trong chuyển động ……(a)…… vectơ gia tốc có độ lớn không đổi và luôn vuông góc với vectơ vận tốc."

      -  "Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho …….(b)…..… của lực."

Câu 2.  (1đ) Phát biểu và viết biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn.

Câu 3.  (1đ) Lực đàn hồi là gì? Nêu đặc điểm lực đàn hồi của lò xo.

Câu 4.  (1đ) Hai viên bi A và B ( được xem là chất điểm, khối lượng mA> mB ) đang chuyển động ngược chiều rồi va vào nhau. Trong sự tương tác này, viên bi nào chịu lực tác dụng lớn hơn? Viên bi nào thu được gia tốc lớn hơn? Giải thích.

Câu 5.  (1đ) Dùng một sợi dây mảnh để treo vật nhỏ có khối lượng m = 0,5kg. Em hãy biểu diễn trên hình vẽ các lực tác dụng lên vật m và cho biết tên, độ lớn của các lực này.

Câu 6.   (1đ) Tìm độ cao mà tại đó gia tốc trọng trường bằng  gia tốc trọng trường ở mặt đất. Cho biết bán kính trái đất là R = 6400 km.

Câu 7.  (1đ) Một viên đạn được bắn theo phương ngang với tốc độ 250m/s từ một khẩu súng ở độ cao 80m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2.

a.       Tính thời gian bay của viên đạn trong không khí.

b.      Khi chạm đất, viên đạn đạt được vận tốc bằng bao nhiêu?

Câu 8. (1đ) Một lò xo có chiều dài tự nhiên lo= 21cm và độ cứng k = 125N/m. Lò xo được đặt nằm ngang, một đầu giữ cố định. Cần phải kéo một lực có độ lớn bằng bao nhiêu để lò xo có chiều dài là l = 27cm?

Câu 9. (2đ) Một ôtô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều. Sau 5 giây, ôtô đạt được tốc độ 72 km/h. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,02. Lấy g = 10m/s2.

a.       Vẽ hình, phân tích các lực tác dụng lên ôtô.

b.      Tính gia tốc của ôtô.

c.       Tính độ lớn lực phát động của ôtô.

 

--- Hết ---

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu