ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2013 - 2014) - Môn: LÝ KHỐI 10 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2013 - 2014)

Môn: LÝ KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút

 

I/          Lý thuyết (5 điểm)

1. Sự rơi tự do là gì? Viết công thức tính vận tốc và quãng đường rơi tự do (1 điểm)

2. Nêu đặc điểm và viết công thức gia tốc trong chuyển động tròn đều? (1 điểm)

3. Định nghĩa lực? Điều kiện cân bằng của một chất điểm (1 điểm)

4. Định luật I Newton? Quán tính là gì? (1 điểm)

5. Định nghĩa và viết công thức lực hướng tâm? (1 điểm)

II/        Bài tập (5 điểm)

1. Một lò xo có chiều dài l0= 20cm. Khi treo vật m1= 400g thì lò xo dài 2.2cm.Cho g= 10 m/s2

a. Tính độ cứng lò xo (0.5điểm)

b. Để lò xo có chiều dài 2.5cm thì treo vật nặng m2 =? (0.5 điểm)                                                    

2. Tìm gia tốc rơi tự do tại nơi có độ cao (so với mặt đất) bằng bán kính Trái đất. Biết gia tốc rơi tự do tại mặt đất g0 = 9.8m/s2

Cho R = 6400Km       (1điểm)

3. Từ độ cao 45m so với mặt đất, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc 10m/s. Cho g=10m/s2, bỏ qua ma sát.

a. Tìm thời gian chuyển động? (0.5điểm)

b. Vận tốc của vật lúc chạm đất (0.5điểm)

4. Một vật có khối lượng 10kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng năm ngang dưới tác dụng lực kéo F=30N. Hệ số ma sát trượt Mz=0.2.

a. Tìm gia tốc của vật (cho g=10m/s2) (1 điểm)

b. Sau khi chuyển động 10s, bỏ lực F tác dụng vào vật, thì sau bao lâu vật dừng lại? (1điểm).

 

…………………………………Hết………………………………………

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu