Hình học 9 - Tuấn Anh


Giải:
Thầy chỉ chứng minh câu thẳng hàng thôi nha.
Ta có: ADMAMC (do góc A chung và góc C=goc M)
=>AD.AC=AM2 (thật chất đây là tính chất các tuyến)  (1)
Lại có: AHDAKC (2 tam giác vuông có chung một góc A)
=>AH.AK=AD.AC (đây cũng là tính chất các tuyến nếu các em xét đường tròn ngoại tiếp CDHK)  (2)
Từ (1) và (2) suy ra: AH.AK=AM2.
=>AHMAMK (d có chung góc A và có tỉ lệ trên)
=>
Mà  (do AMKON nội tiếp +nó cùng chắn cung AM)
=>
Lại có:  (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)
=>
=> H, M, N thẳng hàng.
( cách này gần giống với tiên đề oclic, sử dụng tính duy nhất của góc)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu