TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - bài 78Bài 78:  Cho đường tròn (O;R). Hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. E là điểm chính giữa của cung nhỏ BC; AE cắt CO ở F, DE cắt AB ở M.

a. Tam giác CEF và EMB là các tam giác gì?

b. Chứng minh: Tứ giác FCBM nội tiếp. Tìm tâm đường tròn đó.

c. Chứng minh: Cấc đường thẳng OE, BF, CM đồng quy.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu