TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 61Bài 61: Cho ∆ABC cân (AB = AC; < 900), một cung tròn BC nằm bên trong ∆ABC tiếp xúc với AB, AC tại B và C. Trên cung BC lấy điểm M rồi hạ các đường vuông góc MI, MH, MK xuống các cạnh tương ứng BC, CA, AB. Gọi Q là giao điểm của MB, IK.

       a. Chứng minh: Các tứ giác BIMK, CIMH nội tiếp được.

       b. Chứng minh: tia đối của tia MI là phân giác .

       c. Chứng minh: Tứ giác MPIQ nội tiếp được  PQ // BC.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu