Toán hình - Bảo Anh
Giải:
Ở đây thầy chỉ giải câu d thôi nha.
Ta  tính tổng:
ở đây thầy nhắc lại công thức tính diện tích, diện tích tam giác có 2 cách tính:
·        Diện tích tam giác bất kì luôn bằng đường cao nhân cạnh đáy.
·        Nếu là tam giác vuông thì bằng tích 2 cạnh góc vuông chia 2.
Ta có:
Lại có:
Suy ra:
Đây là tính chất dãy tỉ số bằng nhau năm lớp 7.
Chứng minh tương tự ta có:
Do đó:
Do câu C ta có: DH=PD, tương tự: EH=EM và FH=FN
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu