TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 67Bài 67:   Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a. Trên AD và DC, người ta lấy các điểm E và F sao cho :

     AE = DF =.

a. So sánh ∆ABE và ∆DAF. Tính các cạnh và diện tích của chúng.

b. Chứng minh AF  BE.

c. Tính tỉ số diện tích ∆AIE và ∆BIA; diện tích ∆AIE và ∆BIA và diện tích các tứ giác IEDF và IBCF.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu