TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 75Bài 75:  Cho nửa đường tròn tâm (O), đường kính BC. Điểm A thuộc nửa đường tròn đó. Dựng hình vuông ABED thuộc nửa mặt phẳng bờ AB, không chứa đỉnh C. Gọi F là giao điểm của AE và nửa đường tròn (O). K là giao điểm của CF và ED.

a. Chứng minh: Bốn điểm E, B, F, K nằm trên một đường tròn.

b. ∆BKC là tam giác gì? Vì sao?

c. Tìm quỹ tích điểm E khi A di động trên nửa đường tròn (O).

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu