TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 70Bài 70: Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi D là điểm chính giữa cung nhỏ BC. Hai tiếp tuyến tại C và D với đường tròn (O) cắt nhau tại E. Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng AB và CD; AD và CE. Chứng minh:

a. BC // DE.

b. Các tứ giác CODE, APQC nội tiếp được.

c. Tứ giác BCQP là hình gì?

 
2 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu