Vật lý của Pha Ly Đinhthầy ơi gúp em giải bt này với
một con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng m= 0,1 kg , lò xo có độ cứng k= 40N/m. khi thay m bằng m'= 0,16kg thì chu kỳ của con lắc thay đổi như thế nào?
Giải: chu kí ban đầu

Chu kì sau khi thay m'
ð Chu kì tăng /5
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu