Toán 10 - HKI - Nguyễn THượng HiềnTrường THPT Nguyễn Thượng Hiền

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010 - 2011

MÔN : TOÁN 10

Thời gian làm bài : 90 phút

----------

 

Caâu 1 : ( 1 điểm )

Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau:

                       

Caâu 2 : ( 2 điểm )

Giải hệ phương trình sau :

 

Caâu 3 : ( 1 điểm )

Cho phương trình : (m- 2)x  +2(m- 2)x + m = 0

Định m để phương trình có hai nghiệm âm.

 

Caâu 4 : ( 1 điểm )

Cho a,b là hai số thực thỏa mãn a + b ³  1.Chứng minh a  +  b  ³ 

Caâu 5: ( 1 điểm )

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số sau :

f(x) = x2 ( 1 – x ) ;  x [ 0 ; 1 ]

Caâu 6 : ( 3 điểm )

Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 4, BC = 6.

a) Tính  và cosA.

b) I trên đoạn BC sao cho IB = 3IC. Tính độ dài AI.

c) Tìm tập hợp điểm M thoả : .

Caâu 7 : ( 1 điểm )

Trong mặt phẳng Oxy, cho A( 0 ; -4 ), B( -5 ; 6 ), C( 3 ; 2 ).

Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.                           

----- HẾT -----

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu