ĐỀ KIỂM TRA HK 1 - MÔN VẬT LÝ 10 - Lê Quý Đôn   Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh           ĐỀ KIỂM TRA HK 1 – NH : 2013– 2014

             Trường THPT Lê Quý Đôn                                          MÔN VẬT LÝ 10 A

                     (ĐỀ CHÍNH THỨC)                                                  Thời gian : 45 phút

                                                                                                ( Không kể thời gian phát đề)

 

I. LÝ THUYẾT :

Câu 1)    Phát biểu định luật 3 Newton ?  Nêu đặc điểm của lực và phản lực ? Tại sao lực và phản lực không cân bằng nhau ?

Câu 2)    Lực đàn hồi xuất hiện khi nào ? Nêu phương , chiều và độ lớn của lực đàn hồi ?

Câu 3)    Phát biểu định luật bảo toàn động lượng ? Viết biểu thức định luật cho trường hợp hệ 2 vật.

   Vận dụng : một khẩu súng AK khối lượng 5kg,  người bắn khối lượng 65kg ghì chặt súng vào vai, bắn ra một viên đạn khối lượng 30g. Khi bắn đạn bay ra khỏi nòng súng với vận tốc 700m/s. Hỏi mỗi khi bắn nòng súng giật lùi với tốc độ bao nhiêu ?

II. BÀI TOÁN:

Bài 1:   Một vật khối lượng m = 1kg , bắt đầu trượt từ đỉnh dốc nghiêng dài 1,25m, hợp một góc 300 so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là ; cho g = 10m/s2

  a)     Tính gia tốc của vật khi trượt xuống dốc ?

  b)     Tính vận tốc của vật ở chân dốc ?

  c)     Khi vật đang trượt xuống , nếu người ta tác dụng một lực theo phương vuông góc

với mặt phẳng nghiêng( như hình vẽ ) có độ lớn bằng F = N. Tìm độ lớn của lực ma sát lúc này ?

 

Bài 2:   Trên phương ngang , người ta kéo thẳng đều 1 thùng gỗ bởi lực hợp với phương ngang   một góc 600. Lực ma sát có độ lớn 50N. Tìm độ lớn của lực kéo ?  ( Giải bài toán bằng cách dùng định lý động năng )

  

HẾT

TRƯỜNG  THPT LÊ QUÝ ĐÔN

       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2013 – 2014

      ĐỀ CHÍNH THỨC

  Môn Vật Lý- Khối 10D

   Chương trình CƠ BẢN

Thời gian: 45' (không kể thời gian giao đề)

 

I.                  Lý thuyết: (5 điểm).

Câu 1:             (1,5đ) Định luật II Newton: Phát biểu, viết biểu thức, giải thích các đại lượng trong công thức

 

Câu 2:   (1,5đ) Phát biểu và viết công thức của định luật Húc?

            Nêu đặc điểm phương và chiều lực đàn hồi của lò xo khi bị nén ,khi bị kéo giãn.

 

Câu 3:  (1đ) Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào ? Độ lớn của lực ma sát trượt không phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

 

Câu 4:   (1đ) Phát biểu điều kiện cân bằng của  một vật rắn có trục quay cố định.

 

II.               Bài toán: (5 điểm)

                  

Bài 1:     (1,5đ)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30cm. Khi treo vật có khối lượng  m1 = 500g thì chiều dài của lò xo  là l1 = 35cm. Lấy g = 10m/s2.

            a) Tìm độ cứng của lò xo?

            b) Nếu vật đang treo có khối lượng giảm đi 100g thì lò xo bị co lại một đoạn  là bao nhiêu?

 

 

 

 


Bài 2:     (1,5đ) Vật m = 2 kg được giữ thăng bằng nhờ lực F qua trục khủy                                     α

 AOB  như hình vẽ,  biết   OB = 2 OA, α = 600 ,  g=10 m/s2.

a)      Tính độ lớn lực F

b)      Tính độ lớn phản lực của trục O

 

 

 

 

Bài 3:     (2đ)  Một vật có khối lượng 5 kg bắt đầu trượt trên sàn nằm ngang bởi lực Fk nằm ngang. Sau

khi đi được quãng đường 25m, vận tốc vật đạt được 36 km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,1.

Lấy g=10 m/s2

     a) Tính lực  Fk .

     b) Sau đó xe tắt máy .Tính vận tốc và đoạn đường đi được sau khi tắt máy 2 s 

 

 

 

HẾT

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu