ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2013 – 2014) MÔN VẬT LÝ LỚP 10ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2013 – 2014) MÔN VẬT LÝ LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút

A. LÝ THUYẾT (5 điểm)

Câu 1: Viết biểu thức tính momen lực, nêu ý nghĩa và đơn vị các đại lượng trong công thức.

Câu 2: Viết biểu thức tính lực đàn hồi, nêu ý nghĩa và đơn vị các đại lượng trong công thức.

Câu 3: Quán tính là gì?

Câu 4: Phát biểu định luật Hooke.

Câu 5: Nêu đặc điểm của lực và phản lực.

Câu 6: Phát biểu quy tắc mômen lực.

Câu 7: Định nghĩa khối lượng.

Câu 8: Nêu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực.

Câu 9: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm phụ thuộc như thế nào vào khối lượng của hai chất điểm?

Câu 10: Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào các đại lượng nào?

B. BÀI TOÁN (5 điểm)

Bài 1 (1 điểm): Hai chất điểm có khối lượng lần lượt là 2,5 tấn và 1 tấn, lực hấp dẫn giữa chúng bằng 4,17.10-9 N. Lấy G = 6,67.10-11 N.m2/kg2

a) Tính khoảng cách giữa hai chất điểm 

            b) Nếu khoảng cách giữa hai chất điểm tăng 4 lần, thì lực hấp dẫn giữa chúng là bao nhiêu? 

Bài 2 (1 điểm): Một lò xo có độ cứng 100 N/m, treo thẳng đứng tại một điểm cố định, đầu còn lại của lò xo treo một vật có khối lượng 500 g. Lò xo có chiều dài ban đầu là 20 cm. Khi vật cân bằng, tìm: (lấy g =10 m/s2)

            a) độ dãn của lò xo.

            b) chiều dài của lò xo.

Bài 3 (3 điểm): Một vật nặng 2 kg đang đứng yên thì được kéo trượt trên mặt phẳng ngang với một lực song song với mặt sàn . Cho hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,4, lấy g = 10 m/s2.

            a) Tính độ lớn lực ma sát .

            b) Tính độ lớn lực kéo. Biết vật chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 2 m kể từ lúc đứng yên vật có tốc độ bằng 4 m/s.

            c) Với lực kéo trên và đặt thêm 500 g lên vật thì hệ số ma sát giữa vật và sàn là bao nhiêu thì vật chuyển động thẳng đều.

- HẾT -

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu