KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÍ – LỚP 10 - DIÊN HỒNGỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10                  KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014

TRƯỜNG THPT DIÊN HỒNG                                              MÔN VẬT LÍ –  LỚP 10

                                                 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

                                                                        

Câu 1: (1,5 điểm)

Hãy nêu đặc điểm lực đàn hồi của lò xo? Trong giới hạn đàn hồi, khi sử dụng lò xo muốn tăng độ lớn lực đàn hồi ta có những cách làm nào?

Câu 2: (1,5 điểm)

Hãy phát biểu định luật I Newton? Quán tính của một vật là gì? Cho biết một vật có mức quán tính lớn hay nhỏ phụ thuộc vào yếu tố nào của vật?

Câu 3: (1,75 điểm)

Thế nào là một chuyển động thẳng biến đổi đều? So sánh phương và chiều của vectơ gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều với vectơ gia tốc chuyển động thẳng chậm dần đều?

Câu 4: (1 điểm)

Một lò xo đầu trên được treo vào giá thí nghiệm, móc vào đầu dưới của lò xo một vật khối lượng m thì chiều dài lò xo tăng thêm 3 cm. Nếu tiếp tục móc thêm một vật thứ hai có cùng khối lượng thì thấy chiều dài của lò xo lúc này bằng lần chiều dài so với khi treo một vật. Tính chiều dài ban đầu của lò xo khi chưa treo vật?

Câu 5: (1 điểm)

Một bánh xe có bán kính 3 dm, khi xe chuyển động thẳng đều trong một phút bánh xe quay được 480 vòng. Tính chu kì, tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe?

Câu 6: (1,5 điểm)      

Một lò xo độ cứng 45 N/m được treo thẳng đứng.

a) Dùng một lực có độ lớn 0,9 N để kéo đầu còn lại của lò xo, hỏi chiều dài lò xo tăng thêm một đoạn bao nhiêu? (0,75 đ)

b) Treo vào lò xo một vật, khi vật cân bằng thì thấy chiều dài của lò xo tăng thêm 3cm. Tính khối lượng vật đã treo vào lò xo? Cho g = 10m/s2. (0,75 đ)

Câu 7: (1,75 điểm)

Một vật có khối lượng 50 kg bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên trên mặt sàn nhà nằm ngang với gia tốc có độ lớn 0,2m/s2 nhờ một lực kéo trùng với phương chuyển động.

a) Tính vận tốc và quãng đường vật đi được sau 5 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động? (0,75 đ)

b) Tính độ lớn của lực kéo vật, biết khi vật chuyển động giữa vật và mặt sàn nhà có ma sát với hệ số ma sát là 0,1. Cho g = 10m/s2. (1 đ)

-HẾT-

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu