ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Môn Vật lý – Khối 10 - BÌNH PHÚTRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ                                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

      Năm học 2013-20145                                               Môn Vật lý – Khối 10

                                                                                      Thời gian làm bài 60 phút

 

Câu 1 : Phát biểu định luật I Niutơn . Cho ví dụ về những biểu hiện của quán tính. (2đ)

Câu 2 : Phát biểu và viết biểu thức của định luật Vạn vật hấp dẫn.   (1,5đ)

Câu 3 : Phát biểu và viết biểu thức của định luật Húc. Vẽ hình phân tích lực đặt lên vật trong hệ

            vật – lò xo treo thẳng đứng.     (1,5đ)

Câu 4 : Một vật có khối lượng m = 8kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau thời gian t = 10s

            thì vật có vận tốc v = 20m/s. Tìm lực tác dụng lên vật và quãng đường vật đã đi trong thời

            gian đó ?    (2đ)

Câu 5 : Một vật có khối lượng m = 200g treo vào một lò xo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 4cm.

a)      Tìm độ cứng của lò xo ? Cho g = 10m/s2.

b)      Muốn lò xo có độ dãn là 6cm thì phải treo thêm vật có khối lượng bao nhiêu ? (2đ)

Câu 6 : Từ một điểm ở độ cao h = 18m so với mặt đất và cách tường nhà một khoảng x = 3m

           người ta ném một hòn sỏi theo phương ngang với vận tốc đầu vo. Trên tường có một cửa

           sổ chiều cao a = 1m, mép dưới của cửa sổ cách mặt đất một khoảng b = 2m. Hỏi giá trị

           của vo phải nằm trong giới hạn nào để hòn sỏi lọt qua cửa sổ ? Bỏ qua bề dày của bức

           tường . Lấy g = 10m/s2.    (1đ)

 

                                                                

 

                                                                             Hết

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu