ĐỀ THI HỌC KÌ I -Môn: Vật Lí 10 - ĐÔNG DUSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT – THCS ĐÔNG DU

           

 

 

 

 


I. LÝ THUYẾT: (4 điểm)

 

Câu 1 (1,5 điểm): Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết công thức, tên gọi, đơn vị của các đại lượng có trong công thức của định luật.

 

Câu 2 (1 điểm): Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy?

 

Câu 3 (1,5 điểm): Nêu định nghĩa lực hướng tâm và viết công thức, tên gọi, đơn vị của các đại lượng có trong công thức tính lực hướng tâm?

 

II. BÀI TẬP: (6 điểm)

Bài 1(1 điểm):Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là vo = 20 m/s ở độ cao cách mặt đất 45 m. Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. Tính tầm bay xa của quả bóng.

 

Bài 2(2 điểm):Một vật có khối lượng m = 400g treo vào đầu một lò xo làm nó dãn ra 4cm. Lấy g = 10m/s2.

            a. Phân tích lực tác dụng lên vật. Tìm độ cứng của lò xo ?

            b. Khi treo thêm vào đầu  lò xo một vật có khối lượng m' thì lò xo dãn thêm 2 cm. Tìm khối lượng m'.

 

Bài3(3 điểm) : Tác dụng lực kéo bằng 30N theo phương ngang lên một vật có khối lượng m đang đứng yên, làm cho vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau khi đi được 36m thì vận tốc của vật là 43,2km/h. Cho rằng lực ma sát không đổi trong suốt quá trình chuyển động và hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,1. Lấy g = 10m/s2.

    a. Tính gia tốc của vật và thời gian vật đi được trên quãng đường 36m .

  b. Biểu diễn các lực tác dụng vào vật bằng hình vẽ và tính khối lượng m của vật.

    c. Sau quãng đường 36m thì lực kéo ngừng tác dụng. Tính thời gian vật còn đi thêm trước khi dừng hẳn. 

 

--------------------HẾT--------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu