ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014 - MÔN : VẬT LÍ 10Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

                                 

                       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

              MÔN : VẬT LÍ 10 (Ngày  19/tháng  12/ năm 2013)                                 

                  THỜI GIAN : 45 PHÚT

 

A> PHẦN CHUNG: ( 8 Điểm )

Câu 1: Định nghĩa chuyển động tròn đều  (1 điểm )

Câu 2: Phát biểu định luật I Niu-tơn  (1điểm )

Câu 3 : Định nghĩa lực hướng tâm . Công thức ( 1 điểm )

Câu 4: Nêu qui tắc tổng hợp 2 lực có giá đồng quy  (1điểm )

Câu 5: (2 điểm )

Hai xe A và B cách nhau 112 (km) và chuyển động ngược chiều nhau. Xe thứ nhất có vận tốc 36 (km/h), xe thứ hai có vận tốc 20 (km/h) và cùng khởi hành lúc 7 giờ.

a)Lập phương trình chuyển động của hai xe.

b)Thời điểm, Vị trí nào để hai xe gặp nhau.

Câu 6: (2 điểm )

Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu 20m/s. Sau 4s thì vật chạm đất.

a.     Tính độ cao h. (1 điểm)

b.     Tính vận tốc chạm đất của vật. (1 điểm)

B> PHẦN RIÊNG :( 2 Điểm )   ( Học sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần )

1.Phần dành cho cơ bản :         

    Câu 7:(2 điểm )

Một vật có khối lượng m = 20 kg bắt đầu chuyển động trên sàn nhà dưới tác dụng của lực kéo nằm ngang .Sau thời gian 2 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động , vật  đi được 8 m . Hệ số ma sát giữa vật và sàn nhà là 0,1 .Lấy g = 10 m/s2.Tính

       a) Lực kéo ?

       b) Nếu sau 2s trên , lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật dừng lại ?

2.Phần dành cho nâng cao :  

  Câu 8:  (2 điểm )

Thanh AB có chiều dài 1,6 m , trọng lượng  P = 5 N .O là trục quay , OA =  1m  . Người ta treo vật có P1 = 17 N tại A . Hỏi tại B phải treo vật có P2 bằng bao nhiêu để thanh AB cân bằng ?

                        A                        O         B              

                           

 

                                  

                                                          

       --------HẾT---------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu