ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - Môn: Vật lý – Khối 10 - HOÀ BÌNHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

TRƯỜNG TH – THCS – THPT HOÀ BÌNH                            Môn: Vật lý – Khối 10

                                                                                                         Năm học: 2013 – 2014

                                                                                     Thời gian: 45 phút – không kể thời gian giao đề

 

 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC: Theo chương trình Chuẩn.                                

 

 

 

Câu 1: (1,5 điểm)

Tốc độ góc là gì? Công thức? Đơn vị? Biểu thức liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài?

Câu 2: (1,0 điểm)

Định nghĩa trọng lực. Biểu thức tính P, đơn vị?

Câu 3: (2,5 điểm)

Đặc điểm lực đàn hồi của lò xo. Định luật Hooke?

Câu 4: (1,0 điểm)

Điều kiện cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 3 lực?

Câu 5: (1,5 điểm)

Hai quả cầu bằng chì có khối lượng và bán kính lần lượt là: m1 = 40 kg, m2 = 50 kg, r1 = 25 cm, r2 = 35 cm. Tính lực hấp dẫn giữa 2 quả cầu khi chúng cách nhau 50 cm?

Câu 6: (2,5 điểm)

Một ô tô khối lượng 1,5 tấn bắt đầu chuyển động trên đường thẳng nằm ngang, sau 10s đi được 15m. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,1. Lấy g = 10 m/s2.

a.       Tính lực kéo của động cơ?

b.      Tính vận tốc và quãng đường ô tô đi được sau 30s chuyển động?

 

 

Hết

 

Học sinh không được phép sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu