KIỂM TRA HỌC KÌ I - VẬT LÝ - LỚP 10 - An NghĩaSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 - 2014

        TP. HỒ CHÍ MINH                               Môn:  VẬT LÝ - LỚP 10. Ngày 16/12/2013( Thứ hai)

TRƯỜNG THPT AN NGHĨA                          Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

 

 


I.PHẦN CHUNG: (8 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Momen lực: định nghĩa, công thức? Chú thích ?

Câu 2: (2,0 điểm) Định luật vạn vật hấp dẫn: phát biểu, công thức? Nêu rõ đơn vị các đại lượng

Câu 3: (1,5 điểm) Nêu định nghĩa lực?

Câu 4: (1,5 điểm)  Lò xo có chiều dài tự nhiên 15 cm được treo thẳng đứng. Khi treo vật có khối lượng m  vào thì lò xo có chiều dài 18 cm.Biết lò xo có độ cứng 100 N/m và lấy g = 10 m/s2.

a. Tìm độ biến dạng lò xo?    

b. Tính khối lượng vật m ?

Câu 5: (1,5 điểm) Một quả cầu nhỏ được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 20 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Tìm độ cao của của quả cầu vào thời điểm vận tốc của nó bằng một nửa vận tốc cực đại.

 

II.PHẦN RIÊNG: (2 điểm)  

      A/Phần dành cho thí sinh học chương tình Cơ bản: (Từ 10A3 đến 10A9)

      Câu 6a: Một xe khối lượng 1 tấn bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang từ A đến B. Biết AB = 50 m, lực ma sát giữa vật và mặt đường có độ lớn bằng nửa trọng lượng xe, và khi đến B vận tốc xe là 10 m/s. Lấy g = 10 m/s2.

a)  Tìm gia tốc ?

b)  Độ lớn lực phát động?

B/Phần dành cho thí sinh học chương trình Nâng Cao: (Từ 10A1 đến 10A2)

      Câu 6b: Một hòn đá nhỏ được ném theo phương ngang từ độ cao H = 10 m. Tầm xa của hòn đá khi chạm đất là S = 14 m. Hãy lập phương trình quỹ đạo của của hòn đá, và dựa vào phương trình này để xác định vận tốc ban đầu v0 của hòn đá. Cho g = 9,8 m/s2.

---------------------------------------HẾT--------------------------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu