ĐỀ THI HỌC KỲ I - Vật Lý - Khối 10 - CẦN THẠNH   Sở GD và ĐT TP. Hồ Chí Minh                          ĐỀ THI HỌC KỲ I – Năm học: 2013 - 2014

     TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH                                         Môn: Vật Lý - Khối 10

         _____________________________                                   Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

              ĐỀ CHÍNH THỨC                                                                                               

 

 

 

Câu 1. (1,5 điểm)

a) Sự rơi tự do là gì?

b) Một vật được thả rơi tự do tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 vận tốc của vật lúc chạm đất là V = 40 m/s. Tính thời gian rơi và độ cao rơi?

 

Câu 2. (1,0 điểm)

Thế nào là lực hướng tâm, viết công thức lực hướng tâm.

 

Câu 3. (1,0 điểm)

Một vật chuyển động như thế nào thì được coi là chất điểm? Lấy ví dụ.

 

Câu 4. (1,5 điểm)

Phát biểu và viết biểu thức Định luật vạn vật hấp dẫn.

 

Câu 5. (1,5 điểm)

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 20 m/s thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 20 s đạt vận tốc 30 m/s

a) Tính gia tốc của ôtô.

b) Tính lực phát động tác dụng vào ôtô, biết lực cản tác dụng vào ôtô là 1000 N và khối lượng của ôtô là 1000 Kg. Vẽ hình và phân tích lực.

 

Câu 6. (1,5 điểm)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 0,2 m, treo thẳng đứng khi treo vật vào đầu dưới một vật có trọng lượng P = 3 N thì lò xo dài 0,26 m lấy g = 10 m/s2

a) Tính độ giãn của lò xo.

b) Tính độ cứng và khối lượng của vật.

 

Câu 7. (2,0 điểm)

Ở độ cao h so với mặt đất, trọng lực tác dụng vào vật chỉ còn bằng một nữa so với vật khi ở trên mặt đất. Tính h cho biết bán kính trái đất R = 6400 km

 

 

 

________________HẾT_________________

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu