KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 10 - CHU VĂN ANSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

                KIỂM TRA HỌC KÌ I – NH: 2013 - 2014

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT

                              MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 10

CHU VĂN AN

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………

SBD: ………………………………….. Lớp: ………………………………….

MÃ ĐỀ: 01

 

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Câu 1: (1,5 điểm)

Phát biểu định luật III Niu – tơn, ghi công thức. Nêu các đặc điểm của lực và phản lực ?

Câu 2: (2,0 điểm)

a. Lực hấp dẫn là gì ?

b. Định luật vạn vật hấp dẫn: phát biểu, công thức, ý nghĩa của các chữ trong công thức ?

c. Vận dụng: Hai vật có khối lượng m, m2 đặt cách nhau một khoảng r (r rất lớn so với kích thước của chúng) thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn F1.

Nếu tăng khoảng cách giữa hai vật lên hai lần thì lực hấp dẫn giữa chúng tăng lên hay giảm đi bao nhiêu lần ?

Câu 3: (1,0 điểm)

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực.

PHẦN II: BÀI TẬP

Câu 4: (1,0 điểm)

Vẽ hình các lực tác dụng lên vật và viết điều kiện cân bằng của vật trong trường hợp sau ?

 

 

 

 

 

 

 


Câu 5: (2,0 điểm)

Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 50 kg theo phương ngang với lực 250 N làm thùng chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng ngang (hình vẽ). Vận tốc của thùng tăng từ  2 m/s đến 10 m/s trong 4s. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là mt. (Cho g = 10m/s2)

Tính hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng ?

 

 

Câu 6: (2,0 điểm)

Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m, một đầu được giữ cố định, một đầu treo một vật có khối lượng m (hình vẽ) làm lò xo bị dãn một đoạn 5 cm.

a. Vẽ hình các lực tác dụng vào vật. Tính khối lượng của vật ? Cho g = 10m/s2.

b. Khi cân bằng, lò xo có chiều dài 25 cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo ?

 

 

 

 

 

........................Hết..........................


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

                KIỂM TRA HỌC KÌ I – NH: 2013 – 2014

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT

                    MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 10

CHU VĂN AN

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………

SBD: ………………………………….. Lớp: ………………………………….

MÃ ĐỀ: 02

 

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Câu 1: (1,5 điểm)

a.       Phát biểu định luật I Niu – tơn.

b.      Quán tính là gì ?

Câu 2: (2,0 điểm)

a.       Lực hướng tâm: định nghĩa, công thức, cho biết ý nghĩa và đơn vị của các đại lượng trong công thức ?

b.      Cho ví dụ minh họa.

c.       Vận dụng: Một vật có khối lượng m chuyển động tròn đều với tần số f, bán kính quỹ đạo là r thì lực hướng tâm tác dụng lên vật có độ lớn là F1.

Nếu tăng tần số của vật lên hai lần thì lực hướng tâm tác dụng lên vật tăng lên hay giảm đi bao nhiêu lần ?

Câu 3: (1,5 điểm)

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.

 

PHẦN II: BÀI TẬP

Câu 4: (1,0 điểm)

Một con tàu vũ trụ có khối lượng 1000 kg đang bay quanh Trái Đất ở độ cao h bằng hai lần bán kính R của Trái Đất (h = 2R). Biết khối lượng của Trái Đất là 6.1024 kg, bán kính của Trái Đất là 6400 km. Tính lực hấp dẫn của Trái Đất lên con tàu vũ trụ ?

Câu 5: (2,0 điểm)

Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 40 kg theo phương ngang với lực  làm thùng chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng ngang (hình vẽ). Vận tốc của thùng tăng từ  2 m/s đến 8 m/s trong 4s. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,25. (Cho g = 10m/s2)

Tính độ lớn của lực  ?

 

 

 

Câu 6: (2,0 điểm)

Một lò xo có độ cứng k, một đầu được giữ cố định, một đầu treo một vật có khối lượng 400g (hình vẽ) làm lò xo bị dãn một đoạn 4 cm.

a. Vẽ hình các lực tác dụng vào vật. Tính độ cứng của lò xo ? Cho g = 10m/s2.

b. Tính chiều dài của lò xo khi cân bằng ? Biết lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm.

 

 

 

 

 

........................Hết..........................

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu