KIỂM TRA HỌC KỲ I - Môn : Vật lý Khối 10 - Gia ĐịnhKIỂM TRA HỌC KỲ I. NK 2013-2014

Môn : Vật lý.    Thời gian : 45 phút

---oOo---

Khối 10

CƠ BÃN

 

 

 

Trong các bài toán sau lấy g = 10 m/s2

Câu 1: (3 điểm)

- Phát biểu định luật Hooke về lực đàn hồi. Viết công thức và nêu ý nghĩa, đơn vị các đại lượng trong công thức.

- Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 40 cm, một đầu cố định. Khi treo vào đầu còn lại của lò xo vật m = 100 g thì tại vị trí cân bằng của vật lò xo dài 42 cm. Tính độ cứng lò xo và chiều dài lò xo tại vị trí cân bằng của vật khi treo thêm vào lò xo vật Dm = 25 g chung với vật m.

 

Câu 2: (1,5 điểm)

Khi một vật ở trên mặt đất thì trọng lực do trái đất hút vật có độ lớn 72 N. Khi vật ở độ cao h = 2R cách mặt đất (R là bán kính trái đất) thì trọng lực do trái đất hút vật có độ lớn bao nhiêu?

 

Câu 3: (1,5 điểm)

Một xe khối lượng 1 tấn, khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt đường ngang sau 10 s đạt được vận tốc 10 m/s. Biết lực kéo động cơ có độ lớn 2000 N. Tìm hệ số ma sát giữa xe và mặt đường.

 

Câu 4: (1,5 điểm)

Một xe chuyển động đều qua một cầu vồng lên có bán kính cong 40 m. Tính vận tốc của xe sao cho khi xe qua đỉnh cao nhất của cầu thì áp lực của xe lên mặt cầu bằng không.

 

Câu 5: (2,5 điểm)

Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu 25 m/s và rơi xuống đất sau thời gian 3s. Bỏ qua lực cản không khí.

a)     Tìm độ cao ban đầu và tầm bay xa của bóng.

b)     Tính vận tốc của vật khi vừa chạm đất. Véc tơ vận tốc này hợp với phương ngang một góc bao nhiêu?

KIỂM TRA HỌC KỲ I. NK 2013-2014

Môn : Vật lý.    Thời gian : 45 phút

---oOo---

Khối 10

NÂNG CAO

 

 

 

Trong các bài toán sau lấy g = 10 m/s2

A) PHẦN CHUNG : Cho tất cả học sinh khối 10 ban nâng cao

 

Câu 1: (2,5 điểm)

- Phát biểu định luật Hooke về lực đàn hồi. Viết công thức và nêu ý nghĩa, đơn vị các đại lượng trong công thức.

- Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 40 cm, một đầu cố định. Khi treo vào đầu còn lại của lò xo vật m = 100 g thì tại vị trí cân bằng của vật lò xo dài 42 cm. Tính độ cứng lò xo.

 

Câu 2: (1,5 điểm)

Khi một vật ở trên mặt đất thì trọng lực do trái đất hút vật có độ lớn 72 N. Khi vật ở độ cao h = 2R cách mặt đất (R là bán kính trái đất) thì trọng lực do trái đất hút vật có độ lớn bao nhiêu?

 

Câu 3: (1,5 điểm)

Một xe khối lượng 1 tấn, khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt đường ngang sau 10 s đạt được vận tốc 10 m/s. Biết lực kéo động cơ có độ lớn 2000 N. Tìm hệ số ma sát giữa xe và mặt đường.

 

Câu 4: (1,5 điểm)

Một người đứng trong buồng thang máy trên một bàn cân lò xo. Ban đầu thang máy đứng yên cân chỉ 500 N, sau đó thang máy khởi hành chuyển động đi xuống nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Lúc này cân chỉ trọng lượng của người bằng bao nhiêu?

 

Câu 5: (1,5 điểm)

Vật nhỏ khối lượng m = 50 g gắn vào đầu một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên là l0 = 30 cm và độ cứng là k = 200 N/m. Người ta cho vật và lò xo quay tròn đều trên một mặt sàn nhẵn nằm ngang với tốc độ góc 5p rad/s, quanh trục quay thẳng đứng đi qua đầu lò xo không có gắn vật (hình vẽ). Lấy p2 = 10. Tìm bán kính quĩ đạo tròn.

 

B) PHẦN RIÊNG :

 

Phần 1: Dành cho các lớp 10A5-10A6-10A7-10A8-11AT

Câu 6: (1,5 điểm)

Một vật bắt đầu trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 5 m, nghiêng góc a = 300 so với phương ngang. Biết sau 2 s chuyển động vật xuống đến chân mặt nghiêng. Tìm hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt nghiêng.

 

Phần 2: Dành cho các lớp 10CT-10CH-10A1-10A2-10A3-10A4

Câu 6: (1,5 điểm)

Một vật trượt lên từ chân một mặt phẳng nghiêng với vận tốc ban đầu v0 . Mặt phẳng nghiêng góc a = 300 so với mặt ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng là . Hỏi để vật lên đến được độ cao tối đa là 0,5 m trên mặt phẳng nghiêng, thì giá trị tối thiểu của v0 phải là bao nhiêu?

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu