ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 - ĐĂNG KHOASỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS-THPT ĐĂNG KHOA

-----ooOoo-----

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013- 2014

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45phút;

 

 

Câu 1: (2đ) Hãy phát biểu định luật Húc? Viết biểu thức và nêu đơn vị của các đại lượng trong biểu thức?

Câu 2: (1đ) Sự rơi tự do là gì? Các đặc điểm của chuyển động rơi tự do?

Câu 3: (1,5đ) Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song?

Câu 4: (0,5đ) Các lực cân bằng là gì?

Câu 5: (3đ) Treo một vật có trọng lượng P = 4N vào một lò xo treo thẳng đứng tại một điểm cố định thì nó dãn ra được 2 cm.

a. Tính độ cứng của lò xo?

b. Tính khối lượng vật treo vào? Lấy g = 10 m/s2.

c. Biết khi treo vật trên vào thì lò xo dài 18 cm. Tính chiều dài ban đầu của lò xo?

d. Hỏi phải treo thêm vật có khối lượng bao nhiêu để lò xo có chiều dài 20cm?

Câu 6: (2đ) Một vật có khối lượng 20 kg, bắt đầu chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo nằm ngang là F = 25 N. Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,1 và g = 10 m/s2.

a)      Tìm lực ma sát tác dụng lên vật và gia tốc của vật?

b)      Tìm vận tốc của vật và quãng đường vật đi được sau 10s?

–  Hết –

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS-THPT ĐĂNG KHOA

-----ooOoo-----

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013- 2014

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45phút;

 

 

Câu 1: (2đ) Hãy phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn? Viết biểu thức và nêu đơn vị của các đại lượng trong biểu thức?

Câu 2: (1đ) Phát biểu định nghĩa và viết công thức của lực hướng tâm?

Câu 3: (1,5đ) Hãy phát biểu định luật III NiuTơn? Viết biểu thức của định luật?

Câu 4: (0,5đ) Quán tính là gì?

Câu 5: (3đ) Một lò xo treo thẳng đứng tại một điểm cố định có độ cứng k = 200N/m.

a. Hỏi phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào đầu dưới của lò xo để nó dãn ra được 5 cm?

b. Tính khối lượng vật treo vào ? Lấy g = 10 m/s2 .

c. Biết lò xo có chiều dài tự nhiên là 15 cm. Tính chiều dài lúc sau của lò xo ?

d. Hỏi phải treo thêm vật có khối lượng bao nhiêu để lò xo có chiều dài 22cm?

Câu 6: (2đ) Một vật có khối lượng 40 kg, đang chuyển động trên mặt sàn nằm ngang với vận tốc 10 m/s thì lực kéo nằm ngang tác dụng lên vật thay đổi và có độ lớn là F = 60 N. Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,2 và g = 10 m/s2.

a)      Tính lực ma sát tác dụng lên vật và gia tốc của vật?

b)      Sau bao lâu thì vật dừng lại và quãng đường vật đi được là bao nhiêu?

–  Hết –

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu