ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - VẬT LÝ - Lớp 10 - Bình ChánhTRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

 


Đề chính thức

Chữ ký của GT:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2013-2014

MÔN : VẬT LÝ - Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút;

(không kể thời gian phát đề)

 

SBD:                            Họ tên học sinh:                                                                      Lớp:              

 

Câu 1: Định luật II Niu tơn: phát biểu, công thức.

Câu 2: Lực hướng tâm: định nghĩa, công thức.

Câu 3: Quy tắc tổng hợp 2 lực song song cùng chiều: phát biểu, công thức.

Câu 4: Thanh AB dài 15cm, khối lượng không đáng kể nằm ngang có trục quay O, với OA = 5cm, PA = 4N, g = 10m/s2 .

a. Tính PB để thanh AB cân bằng.

b. Dời trục quay O về phía B thêm 1 đoạn  4cm thì PB là bao nhiêu để thanh AB cân bằng.

c. Với PB ở câu b tìm vị trí trục quay để thanh cân bằng nếu thanh AB có khối lượng 0,2kg.

Câu 5: Một xe tải khối lượng 1,2 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang nhanh dần đều sau khi đi được 300m đạt vận tốc 20m/s thì xe tắt máy chuyển động chậm dần đều đi thêm 20s nữa rồi dừng lại, g = 10m/s2.

a. Nếu hệ số ma sát với mặt đường bằng 0,2. Tính lực kéo động cơ.

b. Nếu lực ma sát như nhau trên toàn bộ quãng đường. Tính lực kéo động cơ.

 

--- Hết ---

 

 

                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Hoàng Phượng Quyên

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu