ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (2013-2014) - Môn VẬT LÝ - Lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Hữu CầuTrường THPT Nguyễn Hữu Cầu

éééé

Tên học sinh: …

Số báo danh: …

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (2013-2014)

Môn VẬT LÝ - Lớp 10

______________________

 

Thời gian làm bài 50 phút

 

PHẦN CHUNG (6 ĐIỂM, DÀNH CHO TẤT CẢ HỌC SINH):

Câu 1 (2 điểm):

Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành?

Câu 2 (2 điểm):

Phát biểu định luật I Newton? Quán tính là gì?

Câu 3 (2 điểm):

Một vật từ độ cao h = 3,75m được ném theo phương ngang với vận tốc . Tính tầm bay xa của vật và vận tốc của vật khi chạm đất ?

 

PHẦN RIÊNG CHUẨN (4 ĐIỂM, DÀNH CHO HỌC SINH CÁC LỚP 10C4, 10T):

Câu 4 (2 điểm):

Một vật khối lượng 3 kg ,vận tốc ban đầu của vật bằng 0 , được kéo lên mặt phẳng nằm nghiêng với góc nghiêng 300 so với phương ngang bằng một lực song song với mặt nghiêng có độ lớn 30 N. Hệ số ma sát giữa vật với mặt nghiêng là 0,4 ; chiều dài mặt nghiêng là 2 m, lấy g = 10 m/s2 .

a) Tính gia tốc của vật

b) Tính thời gian để  vật được kéo lên đến đỉnh mặt nghiêng.

Câu 5 (2 điểm):

Một ô tô có khối lượng 1500 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với vận tốc 54 km/h. Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 75 m. Tính áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất , so sánh với trọng lượng của xe và rút ra nhận xét.

Lấy g = 10 m/s2.

 

PHẦN RIÊNG NÂNG CAO (4 ĐIỂM, DÀNH CHO HỌC SINH CÁC LỚP 10C1, 10C3, 10A):

Câu 4 (2 điểm):

Kéo đều một vật nặng có khối lượng 100kg theo phương song song với mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng 300 so với phương ngang) thì cần một lực F = 600N.

Lấy g = 10m/s2.

a) Tính hệ số  ma sát.   

b) Tính gia tốc của vật khi nó được thả trượt xuống dốc.

Câu 5 (2 điểm):

Một máy bay thực hiện một vòng bay trong mặt phẳng thẳng đứng  . Bán kính vòng quay là 500m,  vận tốc máy bay có độ lớn không đổi là 360 km/h . Khối lượng của phi công là 75 kg . Xác định lực nén của người phi công lên ghế ngồi tại điểm cao nhất và điểm thấp nhất của vòng bay. Lấy g = 10m/s2.

 

---Hết---

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu