ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 - ĐINH THIỆN LÝ   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ                             NĂM HỌC 2013 - 2014

                         ĐỀ CHÍNH THỨC                                            MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10

                    (Đề thi có 2 trang)                            Thời gian làm bài: 45 phút

                                                                        (không kể thời gian giao đề)

 

Họ, tên thí sinh: ...........................................................

Số báo danh: ...............................................................

 

Câu 1: (1 điểm)

Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn?

 

Câu 2: (2 điểm)

Một vật khối lượng 5 kg được đặt tại độ cao bằng bán kính Trái đất. Tại vị trí này hãy tính:

a.    gia tốc rơi tự do. (1,5đ)

b.    độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật. (0,5đ)

Cho biết gia tốc rơi tự do tại sát mặt đất là 9,8 m/s2.

 

Câu 3: (1,5 điểm)

Một lò xo được treo thẳng đứng vào một đầu cố định. Khi treo vào đầu còn lại của lò xo vật m1 thì tại vị trí cân bằng của vật lò xo dài 41 cm. Khi treo thêm vật m = 200 g chung với vật m1 thì tại vị trí cân bằng của vật lò xo dài 45 cm. Tìm độ cứng lò xo. Lấy g=9,8 m/s2.

 

Câu 4: (1 điểm)

Hãy giải thích tác dụng của các đường băng trên sân bay đối với việc cất cánh và hạ cánh của máy bay.

 

                                                                         (xem tiếp trang sau)

 

Câu 5: (2,5 điểm)

Một vật khối lượng m= 500 g đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa mặt bàn và vật là 0,2. Vật bắt đầu được kéo đi với một lực là 2 N có phương nằm ngang. Cho g=10 m/s2.

a.    Tính gia tốc của vật. (1đ)

b.    Tính quãng đường vật đi được sau 3 s (0.5đ)

c.    Sau 3 s đó lực kéo F ngừng tác dụng. Tính quãng đường vật đi được cho tới lúc dừng lại. (1đ)

 

Câu 6: (2 điểm)

Một máy bay đang bay ngang ở độ cao 10 000 m so với Mặt Đất với vận tốc 468 km/h.

a.    Hỏi máy bay phải bắt đầu thả bom ở vị trí cách mục tiêu trên Mặt Đất bao xa thì quả bom mới rơi trúng mục tiêu. (1đ)

b.    Tính thời gian quả bom bắt đầu rơi đến khi chạm đất. (1đ)

Lấy g=9,8 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản của gió và không khí khi quả bom chuyển động trong không gian.

(Nếu phép tính là lẻ, lấy 2 số sau dấu phẩy)

 

----------HẾT---------

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu