KIỂM TRA HK1 (2013-2014) - TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAITRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

KIỂM TRA HK1 (2013-2014)

Môn: Vật Lý 10 – Thời gian: 45 phút.

SBD

PHÒNG THI

ĐIỂM(SỐ)

ĐIỂM (CHỮ)

CHỮ KÝ GK

CHỮ KÝ GT

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh PHẢI làm bài CHỈ trên MỘT tờ đề này

 

 

Câu 1: (1đ) Phát biểu định luật I Newton.

Bài làm:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

Câu 2: (1đ) Nêu đặc điểm của cặp lực và phản lực trong tương tác giữa hai vật.

Bài làm:

……………………………………………………...

………………………………..……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

…………………………………………………......

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Câu 3: (1đ)  Phát biểu định luật Húc.

Bài làm:

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

Câu 4: (1đ) Lực hướng tâm: phát biểu định nghĩa, viết công thức

Bài làm:

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

…………………………………………………......

…………………………………………………….

……………………………………..........................

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………..

Câu 5: (1,5đ) Một quả bóng ném theo phương ngang rơi xuống đất sau 2(s) có vận tốc chạm đất  25 (m/s). Hỏi độ cao nơi ném ? vận tốc ném ngang ? 

Bài làm:

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………...

……………………………………………………...

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

 

Câu 6:(2đ)  Một xe  khối lượng 2 tấn sau 5 giây từ lúc khởi hành xe đi dược 12,5 (m). Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường nằm ngang là 0,2. 

a) Hỏi lực kéo tác dụng lên xe ?

b) Lúc này (ngay sau 5 s) xe tắt máy

thì chạy thêm bao

xa mới dừng?

Bài làm:

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

…………………………………………………………..

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

………………………………………………………

……………………………………………………...

………………………………………………………

……………………………………………………...

……………………………………………………...

Câu 7: (1 đ) Hai dây phơi A và B, dây A căng và dây B chùng (võng xuống nhiều ) cùng treo vật khối lượng như nhau ở chính giữa dây. Vẽ hình phân tích lực để dự đoán dây nào dễ đứt hơn

Bài làm:

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………...

……………………………………………………...

………………………………………………………

Câu 8 : (1,5đ)   Lò xo độ cứng k = 100 (N/m) dài tự nhiên l0 = 16 (cm) đầu còn lại gắn vật m = 200 (g) Hỏi tốc độ góc của bàn xoay để lò xo dãn 4 (cm)

Bài làm: ……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

………………………………………………………

……………………………………………………...

………………………………………………………

……………………………………………………...

……………………………………………………...

………………………………………………………

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu