ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Môn Vật Lý – Khối 10 - Bà Điểm                                                                                                                                                                            SỞ GD –ĐT TP HỒ CHÍ MINH               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2013-2014

  TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM                        Môn Vật Lý – Khối 10 -Thời gian: 45 phút .

 

Họ tên………………………………..Lớp ………Mã số………

 

I. PHẦN CHUNG( 8 điểm ).(Dành cho tất cả học sinh)

 

Câu 1(2 điểm):

       a.Phát biểu và viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn?

       b.Định nghĩa lực hướng tâm? Vì sao đường ô tô và đường sắt ở những đoạn cong phải làm nghiêng về phía tâm cong?

Câu 2(2 điểm): 

     a.Thế nào là sự rơi tự do? Chuyển động tròn đều là gì?

     b.Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc( Hookes) đối với lò xo?

Câu 3(2 điểm):Từ đỉnh tháp cao 80m, người ta ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0= 20m/s. Cho g = 10 m/s2.

a.Viết phương trình quỹ đạo chuyển động của vật,chọn gốc thời gian và gốc tọa độ tại vị trí ném.

b.Xác định thời gian vật chạm đất và tầm bay xa của vật.

c.Xác định vận tốc của vật sau khi ném 2s.

Câu 4(2 điểm): Một vật có khối lượng m = 30kg chuyển động trên một đường thẳng nằm ngang. Lực kéo tác dụng vào vật theo phương ngang là F = 30N . Hệ số ma sát m = 0,05.

          a. Tính gia tốc của vật? Tính vận tốc và quãng đường vật đi được sau 4s kể từ lúc bắt đầu   chuyển động?

          b. Với lực F ở trên , ta muốn vật m chuyển động thẳng đều thì cần phải tăng hay giảm hệ số ma sát một giá trị là bao nhiêu?

 

II. PHẦN RIÊNG( 2 điểm ).(Học sinh chỉ được chọn câu 5A hoặc câu 5B)

              * Phần A: Ban cơ bản

Câu 5A(2 điểm):

   a.Định nghĩa momen lực? Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định(quy tắc momen lực)?

  b.Một  lực  có  độ  lớn  10N  tác  dụng  lên  một  vật  rắn quay  quanh  một  trục  cố  định,biết  khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 20cm. Tính mômen lực tác dụng lên vật rắn đó?

             * Phần B: Ban nâng cao

Câu 5B(2 điểm):

  a.Lực quán tính là gì? Lực quán tính có gì giống với các lực thông thường?

  b. Cho hệ vật như hình vẽ:Với  m1 = 5 kg, m2 = 3 kg, g = 10 m/s2. Ròng rọc khối lượng không đáng kể, dây treo không dãn.Tìm gia tốc và lực căng của dây?

 

…..HẾT…..

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu