ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - Môn: Vật lý - Khối: 10 - TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆTTRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2013-2014

Khối: 10     Môn: Vật lý           Thời gian:  45 phút

Ngày kiểm tra:  13/12/2013

 

Câu 1 (1đ): Tổng hợp lực là gì?

Câu 2 (1đ):  Phát biểu định luật I Niu – tơn.

Câu 3 (1đ): Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc.

Câu 4 (1đ): Hệ số ma sát trượt là gì? Hệ số ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào?

Câu 5 (1đ): Quán tính là gì?

Câu 6 (1đ): Một lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m có chiều dài tự nhiên 15cm. Lấy g=10m/s2.

a.      Đặt lò xo nằm ngang, nén lò xo bởi lực 3N thì chiều dài lò xo lúc này là bao nhiêu?

b.      Treo lò xo vào 1 điểm cố định, phải treo vào lò xo vật nặng bao nhiêu để lò xo dài 17cm?

Câu 7: Xe khối lượng 200kg bắt đầu rời bến, chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo 500N, lực cản của mặt đường tác dụng lên xe là 300N.

a.      Tính gia tốc của xe?

b.      Tính vận tốc của xe khi đi được quãng đường 50m?

Câu 7 (1đ): Xe khối lượng 200kg bắt đầu rời bến, chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo 500N, lực cản của mặt đường tác dụng lên xe là 300N.

  1. Tính gia tốc của xe?
  2. Tính vận tốc của xe khi đi được quãng đường 50m?

Câu 8 (1đ): Hai tàu thủy giống nhau khối lượng 100 tấn cách nhau một khoảng R thì lực hấp dẫn giữa chúng là 6,67.10-7. Lấy G=6,67.10-11kg.m2/kg2.

a.      Tính khoảng cách R giữa hai tàu?

b.      Tăng khối lượng tàu 1 lên 3 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng tăng, giảm bao nhiêu lần? Vì sao?

Câu 9 (1đ):  Một ô tô khối lượng 3,5 tấn đang chạy với tốc độ 18km/h thì tăng tốc , sau 5 giây đạt tốc độ 54km/h, nhờ lực kéo của động cơ là FK = 7350. Lấy g = 10 m/s2. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường luôn không đổi và bằng .

a.      Tính gia tốc của xe.

b.      Tính hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường .

Câu 10 (1đ): Một lò xo có độ cứng k và chiều dài tự nhiên l0. Treo vào lò xo vật nặng m và 3m thì chiếu dài của lò xo lần lượt là 30cm và 34cm.

a.      Tính l0?

  1. Với m=100g, g=10m/s2. Tính độ cứng k của lò xo?

___ HẾT ___

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu