ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 - 2014 - MÔN VẬT LÝ 10 – BAN CƠ BẢNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH -THCS-THPT

               NAM MỸ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN VẬT LÝ 10 – BAN CƠ BẢN

Thời gian làm bài: 45 phút

 

LÝ THUYẾT

1.  Nêu điểm đặt và hướng của lực đàn hồi của lò xo?

2.  Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn, viết biểu thức của định luật, nêu tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức.

3.  Định nghĩa sự rơi tự do. Nêu đặc điểm của sự rơi tự do.

BÀI TẬP

4.  Một vật có khối lượng m = 300g treo vào đầu một lò xo làm nó dãn ra 6cm.

Lấy g = 10m/s2.

a. Tìm độ cứng của lò xo.

b. Tìm chiều dài của lò xo khi treo thêm vào đầu lò xo một vật có khối lượng 200g. Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là 25cm?

5.  Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 25m/s ở độ cao 125m.

Cho g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của môi trường.

a.  Tính thời gian chuyển động và tầm xa của vật.

b.  Tìm vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.

6.  Dưới tác dụng của lực kéo F=50N theo phương ngang một vật có khối lượng 10 kg bắt đầu trượt trên mặt sàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật sàn là 0,3.

Lấy g = 10m/s2.

a.     Tính độ lớn gia tốc của vật?

b.    Tính vận tốc và thời gian chuyển động của vật sau khi vật đi được quãng đường 9m.

- HẾT -

 


 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu