KỲ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 - Môn thi: VẬT LÝ – KHỐI 10KỲ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn thi: VẬT LÝ – KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút

                      

Câu 1 : (1đ) Phát biểu định luật III Niu tơn? Biểu thức?

Câu 2 : ( 1 đ ) Nêu quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy?

Câu 3 : ( 0,5 đ) Cho ví dụ chứng tỏ lực ma sát có lợi và có hại như thế nào?

Câu 4 : (1,5 đ) Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn? Biểu thức của định luật? Giải thích các đại lượng trong biểu thức

Áp dụng ( 1 đ ) Cho hai vật có khối lượng lần lượt là 20 tấn và 30 tấn đặt cách nhau 5 km. Tính lực hấp dẫn giữa hai vật

Câu 5: (2,5 đ) Một ô tô có khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động từ trạng thái đứng yên, sau thời gian 20s ô tô đạt tốc độ 36 km/h. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,05. Lấy g = 10 m/s2

a/ Tính gia tốc của ô tô

b/ Tính lực kéo của động cơ ô tô

c/ Khi đạt tốc độ 36 km/h thì lực kéo phải bằng bao nhiêu để ô tô chuyển động thẳng đều?

Câu  6: (1,5 đ )Một lò xo có chiều dài tự nhiên 15 cm treo thẳng đứng. Khi treo vật có khối lượng 300g thì lò xo dãn 3 cm. Lấy g = 10m/s2. Tính độ cứng của lò xo và chiều dài của lò xo lúc cân bằng

Câu  7 : (1 đ ) Một ô tô có khối lượng 1 tấn chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt ( coi là cung tròn ) với tốc độ 36 km/h. Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10m/s2

Tính áp lực của ô tô tác dụng vào mặt đường tại điểm cao nhất

Hết

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu