ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 10 - MÔN : VẬT LÝ - Đại ViệtSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH

            Trường TH-THCS và THPT Đại Việt

 

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 10              

                               MÔN : VẬT LÝ  - Năm học: 2013 – 2014                  ĐỀ A

                         Ngày kiểm tra: 24/12/2013

Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I/LÝ THUYẾT

1/ Phát biểu định luật I Newton.( 1 đ)

2/ Lực đàn hồi là gì? Phát biểu, viết biểu thức định luật Húc. ( 2 đ)

3/ Định nghĩa sự rơi tự do, các tính chất.( 2 đ)

II/ BÀI TẬP

4/ Một lò xo nhẹ có độ cứng 50N/m, khi treo vật m1 vào thì lò xo dãn ra 2 cm         ( 2 đ)

a) Tìm khối lượng m1 của vật

b) Nếu treo thêm vật m2 = 200g thì lúc này độ dãn của lò xo là  bao nhiêu  so với chiều dài tự nhiên?

5/ Một vật nặng đang nằm yên thì tác dụng lực F= 20N theo phương ngang làm vật di chuyển, hệ số ma sát là 0,2; vật nặng 5 kg; g =10 m/s2    ( 3 đ)

a) Tìm gia tốc, quãng đường vật đi sau 10s ?

b) Sau 20s thì vật đi vào mặt phẳng có hệ số ma sát là 0,5; ngưng tác dụng lực kéo, vật đi thêm đoạn đường bao nhiêu thì dừng lại?

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH

            Trường TH-THCS và THPT Đại Việt

 

 

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP:10               

                               MÔN : VẬT LÝ  - Năm học:  2013 – 2014                  ĐỀ B

                      Ngày kiểm tra: 24/12/2013

Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I/LÝ THUYẾT

1/ Phát biểu định luật II Newton, viết công thức( 1,5 đ)

2/ Lực hấp dẫn là gì? Viết công thức và ý nghĩa các đại lượng? ( 2 đ)

3/ Lực ma sát trượt: nguyên nhân xuất hiện,  độ lớn của lực ma sát? ( 1,5 đ)

II/BÀI TẬP

4/ Có 2 vật cùng khối lượng là 100 kg đặt cách nhau 20 m. G= 6,67.10-11 Nm2/kg2 ( 2 đ)

a) tìm lực hấp dẫn giữa 2 vật?

b)Nếu để lực hấp dẫn giảm 4 lần thì cần đưa 2 vật ra 1 khoảng bao nhiêu so với ban đầu?

5/ Một vật nặng đang nằm yên thì tác dụng lực F = 100N theo phương ngang làm vật di chuyển, sau khi đi 16m thì vận tốc của vật là 4 m/s. Bỏ qua ma sát ( 3 đ)

a) Tìm gia tốc, khối lượng của vật.

b) Sau 16m thì vật đi vào mặt phẳng có hệ số ma sát là 0,1; ngưng tác dụng lực kéo, vật đi trong bao lâu và đoạn đường bao nhiêu thì dừng lại?

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu