ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ KHỐI 10 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ

              

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN VẬT LÝ KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút;

(Không kể thời gian phát đề)

 

ĐỀ 2

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

I. LÝ THUYẾT

Câu 1 (2,0 điểm)

Momen lực đối với một trục quay là gì? Cánh tay đòn của lực là gì? Khi nào thì lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định không làm cho vật quay?

Câu 2 (2,0 điểm)

Lực hướng tâm là gì?Nêu những đặc điểm của vectơ lực hướng tâm?

Câu 3 (1,0 điểm)

Sự rơi tự do là gì? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do?

II. BÀI TẬP

Câu 4 (1 điểm)

Tính lực hấp dẫn giữa hai chất điểm đặt cách nhau 10cm, khối lượng của chúng lần lượt là 50g và 100g. So sánh lực này với trọng lượng quả cân 80g? Lấy g=10m/s2.

Câu 5 (3,0 điểm)

Một vật trượt xuống không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt nghiêng có chiều dài 10m, nghiêng góc 300 so với phương ngang.. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3.

a. Tính gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng?

b. Tính vận tốc vật ở chân dốc và thời gian để vật đi hết dốc?

Câu 6(1,0 điểm)

Một vật được ném theo phương ngang sau 4s thì vật rơi chạm đất. Lấy g=10m/s2.

a. Tính độ cao nơi ném vật?

b. Tính vận tốc ban đầu của vật biết tầm xa của vật là 40m.

   ----HẾT----

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ

           

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN VẬT LÝ KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút;

(Không kể thời gian phát đề)

 

ĐỀ 3

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

A- LÝ THUYẾT (5 ĐIỂM) 

Câu 1 (1,5 điểm):

Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn? Viết biểu thức của định luật. Ghi chú rõ đơn vị của các đại lượng.

Câu 2 (1,5 điểm):

Phát biểu và viết biểu thức của định luật III Niu-ton? Ghi chú rõ đơn vị của các đại lượng.

Câu 3 (2,0 điểm):

Chu kì, tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc, giữa chu kì và tần số? Ghi chú rõ đơn vị của các đại lượng.

B- BÀI TẬP (5 ĐIỂM)

Câu 4 (1,5 điểm):

Một máy bay đang bay ngang với tốc độ 200m/s ở độ cao 500m thì thả 1 gói hàng, lấy g = 10m/s2.

a. Sau bao lâu thì gói hàng chạm đất?

b. Tầm bay xa của gói hàng là bao nhiêu?

Câu 5 (1,0 điểm):

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm khi treo vật m=200g thì lò xo dài 24cm. Cho g = 10m/s2. Tính độ cứng của lò xo.

Câu 6 (2,5 điểm):

Một xe có khối lượng  m = 1 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang. Sau 10 giây vật đi được quãng đường 25 mét . Biết hệ số ma sát trượt của xe và mặt đường là m = 0,1. Lấy g = 10m/s2.

a. Tính gia tốc của xe

b. Tính lực kéo của động cơ xe trong  thời gian trên.

 

 

 

 

 

 

----HẾT----

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu