ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Vật Lý 10 - An LạcTrường THPT An Lạc        ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I     (Năm học 2013 - 2014)

Môn Vật Lý 10 CB – Thời gian : 45 phút

 

Câu 1 (1đ): Đại lượng nào đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực? Viết công thức tính đại lượng đó.

Câu 2 (1đ): Hãy biểu diễn trên cùng một hình các vectơ vận tốc và gia tốc của một vật rơi tự do. Viết công thức vận tốc và đường đi của chuyển động rơi tự do.

Câu 3(1đ): Nêu đặc điểm về hướng của vectơ gia tốc và  viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

Câu 4 (1đ): Tổng hợp lực là gì? Lực tổng hợp được xác định theo qui tắc nào? Vẽ hình biểu diễn qui tắc đó.

Câu 5 (1đ): Gia tốc của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu độ lớn hợp lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần và khối lượng của vật giảm đi 3 lần?

Câu 6(1đ): Một khúc gỗ hình hộp chữ nhật có các mặt nhẵn như nhau được kéo trượt trên mặt bàn nằm ngang thì lực ma sát trượt tác dụng vào vật là F. Lật khúc gỗ lại để tăng diện tích tiếp xúc lên gấp đôi thì lực ma sát trượt là bao nhiêu? Giải thích?

Câu 7 (1đ): Một tàu hỏa đang có vận tốc 36km/h thì hãm phanh để vào ga, coi chuyển động của tàu là thẳng chậm dần đều với gia tốc 0,05m/s2. Cần bao nhiêu thời gian để tàu dừng lại và trong thời gian đó tàu đi được quãng đường là bao nhiêu?

Câu 8 (1,5đ): Một người gánh hai thúng, một thúng gạo trọng lượng 50 N và một thúng ngô trọng lượng 100 N. Đòn gánh dài 1,5m. Hỏi vai người ấy phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng và vai chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. (Yêu cầu có hình vẽ minh họa)

Câu 9 (1,5đ): Một vật có khối lượng 4 kg, bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của 1 lực nằm ngang F = 10 N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,2. Lấy g = 10m/s2.

a) Vẽ các lực tác dụng lên vật.      b) Tính gia tốc của vật.

 

 

 

 

 

 


------------------------------HẾT-------------------------------

 

 

 

 

 

Trường THPT An Lạc        ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I     (Năm học 2013 - 2014)

Môn Vật Lý 10 NC – Thời gian : 45 phút

 

Câu 1 (1đ): Khi nào một vật được coi là chất điểm? Cho ví dụ.

Câu 2 (1đ): Hãy biểu diễn trên cùng một hình các vectơ vận tốc và gia tốc của một vật rơi tự do. Viết công thức vận tốc và đường đi của chuyển động rơi tự do.

Câu 3 (1đ): Nêu đặc điểm về hướng của vectơ gia tốc và  viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

Câu 4 (1đ): Tổng hợp lực là gì? Lực tổng hợp được xác định theo qui tắc nào ? Vẽ hình biểu diễn qui tắc đó.

Câu 5 (1đ): Gia tốc của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu độ lớn hợp lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần và khối lượng của vật giảm đi 3 lần?

Câu 6 (1đ): Để biết trạng thái chuyển động của một xe buýt, một bạn học sinh làm thí nghiệm như sau:

Treo một viên bi vào trần xe rồi quan sát phương của dây treo thì thấy dây treo lệch như hình vẽ.

 

 

 

 

 

 


a) Chọn hệ qui chiếu gắn với xe. Hãy vẽ các lực tác dụng lên viên bi.

b) Xe chuyển động chậm dần, nhanh dần hay thẳng đều? Giải thích?

Câu 7 (1đ): Một tàu hỏa đang có vận tốc 36km/h thì hãm phanh để vào ga, coi chuyển động của tàu là thẳng chậm dần đều với gia tốc 0,05m/s2. Cần bao nhiêu thời gian để tàu dừng lại và trong thời gian đó tàu đi được quãng đường là bao nhiêu?

Câu 8 (1đ): Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 8,0 cm. Treo lò xo thẳng đứng rồi móc vào đầu dưới một quả cầu có khối lượng  m = 100 g thì nó dài 10 cm.Lấy g = 9,8 m/s2.Tính độ cứng của lò xo.

Câu 9 (2đ): Một vật nhỏ bắt đầu trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có chiều dài 5 m, góc nghiêng a = 300, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là mt = . Lấy g = 10m/s2.

Xác định  vận tốc của vật khi đi hết mặt phẳng nghiêng .

 

------------------------------HẾT-------------------------------

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu