KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN : VẬT LÝ - KHỐI: 10 - HOA SENSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM         KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014

TRƯỜNG THCS-THPT HOA SEN             MÔN : VẬT LÝ  -  KHỐI: 10

                                                                           THỜI GIAN: 45 phút, không kể thời gian giao đề

             ĐỀ CHÍNH THỨC

 

Câu 1. (2,0 điểm) Phát biểu và viết biểu thức của định luật Húc. Cho biết tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức.

 

Câu 2. (1,0 điểm) Phát biểu định luật 1 Niuton.

 

Câu 3. (3,0 điểm) Phát biểu và viết biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn. Cho biết tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức.

Áp dụng:  Hai tàu thủy, mỗi tàu có khối lượng 5.1010 kg ở cách nhau 1 km. Tính lực hấp dẫn giữa hai tàu thủy. Cho hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 (N.m2/kg2).

 

Câu 4. (1,0 điểm) Một lò xo nhẹ, có độ cứng k = 50 N/m đầu trên treo vào điểm cố định và chiều dài tự nhiên là l o = 20 cm, lấy g = 10 m/s2. Để chiều dài lò xo là 25 cm thì phải treo vật có khối lượng bao nhiêu?

 

Câu 5. (3,0 điểm) Một vật có khối lượng 100 kg bắt đầu chuyển động trên mặt sàn nằm ngang nhờ một lực kéo có phương ngang. Sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động vật đạt vận tốc 20 m/s.
Lấy g =10 m/s2. Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,25.

a. Tính gia tốc và quãng đường vật đi được.

b. Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên vật.

c. Tìm độ lớn của lực kéo.

d. Sau 5 s nói trên, ngừng tác dụng lực kéo lên vật. Hệ số ma sát không đổi.
Tính thời gian vật đi được kể từ lúc ngừng tác dụng lực kéo đến lúc vật dừng hẳn.

 

----HẾT----

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: …………………………………..Số báo danh:………………..…….……

Chữ kí của giám thị 1: …………………………...Chữ kí của giám thị 2:……..…….…….

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu