ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1/KHỐI LỚP 10 - DUY TÂNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                      ĐỀ 01

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

                              ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ 1/KHỐI LỚP 10 NĂM 2013-2014

                                                         Môn : VẬT LÍ                                             

                                Thời gian làm bài: 45 phút   (không tính thời gian phát đề)

Câu 1: (2đ)

Định nghĩa mô men lực, Phát biểu quy tắc mô men lực?

Câu 2: (2đ)

Phát biểu quy tắc hợp lực song song cùng chiều?

Câu 3: (3đ)

Một xe khối lượng 1 tấn,sau khi khởi hành 10s trên đường thẳng ngang và đi được quãng đường 50m.Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,1 và luôn không đổi, lấy g = 10 m/s2.Tính:

-Lực phát động của động cơ xe ?

-Khi tốc độ xe 54km/h.Tài xế thấy chướng ngại vật cách 50m nên tắt máy và đạp thắng sau 3s thì dừng lại.Tính lực thắng,xe có va chạm chướng ngại vật không?

Câu 4: (1,5đ)

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N điểm treo cỗ máy cách vai người thứ nhất 60cm, và cách vai người thứ hai 40cm.Bỏ qua khối lượng của gậy.Hỏi vai mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Câu 5: (1,5đ)

Một lò xo treo thẳng đứng có độ dài l0 = 25cm.Khi treo vào đầu dưới của lò xo  vật nặng có khối lượng m = 0,5kg thì lò xo có chiều dài 30cm.Tính độ cứng lò xo , lấy g = 10 m/s2.

-Treo thêm vật nặng 100g,tính chiều dài lò xo lúc này?

                                                          HẾT

Họ và tên:........................................................................................Lớp:.........................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                      ĐỀ 02

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

                              ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ 1/KHỐI LỚP 10 NĂM 2013-2014

                                                         Môn : VẬT LÍ                                            

                                Thời gian làm bài: 45 phút   (không tính thời gian phát đề)

Câu 1: (2đ)

Định nghĩa mô men lực, Phát biểu quy tắc mô men lực?

Câu 2: (2đ)

Phát biểu quy tắc hợp lực song song cùng chiều?

Câu 3: (3đ)

Một xe khối lượng 2 tấn,sau khi khởi hành 20s trên đường thẳng ngang và đi được quãng đường 100m.Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,2 và luôn không đổi, lấy g = 10 m/s2.Tính:

-Lực phát động của động cơ xe ?

-Khi tốc độ xe 72km/h.Tài xế thấy chướng ngại vật cách 35m nên tắt máy và đạp thắng sau 4s thì dừng lại.Tính lực thắng,xe có va chạm chướng ngại vật không?

Câu 4: (1,5đ)

Hai lực song song cùng chiều đặt tại hai đầu thanh dài AB có chiều dài 40cm. Hợp lực F đặt tại O cách A 24cm và có độ lớn bằng 20N.Tìm F1, F2 ?

Câu 5: (1,5đ)

Một lò xo treo thẳng đứng có độ dài l0 = 35cm.Khi treo vào đầu dưới của lò xo  vật nặng có khối lượng m = 0,6kg thì lò xo có chiều dài 38cm.Tính độ cứng lò xo , lấy g = 10 m/s2.

-Treo thêm vật nặng 200g,tính chiều dài lò xo lúc này?

                                                                HẾT

Họ và tên:........................................................................................Lớp:.........................................
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu