ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN: VẬT LÝ 10 - NGUYỄN THỊ ĐỊNHTRƯỜNG THPT CHUYÊN NK TDTT

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Năm học: 2013 - 2014

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 10

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: (1 điểm)

- Đặc điểm của lực ma sát trượt?  

Câu 2: (2 điểm)       

- Phát biểu định nghĩa của lực.

- Tổng hợp lực là gì?

- Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy?

Câu 3: (2 điểm)       

- Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn.

- Viết hệ thức của gia tốc rơi tự do. Tại sao càng lên cao thì gia tốc rơi tự do càng giảm?

Câu 4: (2 điểm)

Một xe đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì tắt máy sau 400m thì dừng hẳn. Lấy g = 10m/s2.

            a/ Tìm thời gian vật chuyển động được quãng đường trên?

            b/ Tìm hệ số ma sát μ giữa mặt đường và xe.

Câu 5: (1,5 điểm)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30cm, nếu treo vật nặng 300g thì nó dài 33cm. Lấy g = 10m/s2.

            a/ Tìm độ cứng của lò xo? 

            b/ Cần treo thêm vật nặng bao nhiêu để lò xo dài 35cm?

Câu 6: (1,5 điểm)

            Thanh AB có khối lượng 2 kg, AB = 1,8m, OA = 40cm, F1 =  F2 = F3 =10N. Xác định vị trí điểm C để thanh cân bằng. Lấy g = 10m/s2.

HẾT.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu