ĐỀ THI HỌC KÌ I - Môn thi: Vật lý 10 - Đào Duy AnhSở GD & ĐT TP. Hồ Chí Minh                              ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

Trường THCS-THPT Đào Duy Anh                 Môn thi: Vật lý 10

-                                                                   Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

                                                                                 

Câu 1:(1,5đ) Phát biểu định nghĩa của lực, đơn vị của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm.

Câu 2:(2,5đ) Hãy viết phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động và tầm ném xa. Nêu ý nghĩa và đơn vị các đại lượng.

Vận dụng: Một vật được ném ngang với vận tốc vo = 30m/s ở độ cao h = 80m. Lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất. Bỏ qua sức cản không khí.

Câu 3:(1đ) Phát biểu định luật I Newton. Quán tính là gì?

Câu 4:(2,5đ) Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm, khi treo vật m1= 200g thì nó có chiều dài là 24cm.

a. Tìm độ cứng của lò xo, lấy g = 10m/s2.

b. Tìm chiều dài của lò xo khi treo thêm vật m2= 100g.

Câu 5:(2,5đ) Một ô tô khối lượng 2 tấn chuyển động trên mặt đường nằm ngang có hệ số ma sát là 0,1. Ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau 10s vận tốc tăng từ 36km/h đến 72km/h. Lấy g = 10m/s2.

a. Tính gia tốc của ô tô.

b. Tính lực kéo động cơ ô tô.

……………………Hết………………

Giám thị không giải thích gì thêm.

 

 

Sở GD & ĐT TP. Hồ Chí Minh                               ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

Trường THCS-THPT Đào Duy Anh                  Môn thi: Vật lý 10

-                                                                      Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

                                                           

Câu 1:(1,5đ) Phát biểu định nghĩa của lực, đơn vị của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm.

Câu 2:(2,5đ) Hãy viết phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động và tầm ném xa. Nêu ý nghĩa và đơn vị các đại lượng.

Vận dụng: Một vật được ném ngang với vận tốc vo = 30m/s ở độ cao h = 80m. Lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất. Bỏ qua sức cản không khí.

Câu 3:(1đ) Phát biểu định luật I Newton. Quán tính là gì?

Câu 4:(2,5đ) Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm, khi treo vật m1= 200g thì nó có chiều dài là 24cm.

a. Tìm độ cứng của lò xo, lấy g = 10m/s2.

b. Tìm chiều dài của lò xo khi treo thêm vật m2= 100g.

Câu 5:(2,5đ) Một ô tô khối lượng 2 tấn chuyển động trên mặt đường nằm ngang có hệ số ma sát là 0,1. Ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau 10s vận tốc tăng từ 36km/h đến 72km/h. Lấy g = 10m/s2.

a. Tính gia tốc của ô tô.

b. Tính lực kéo động cơ ô tô.

……………………Hết………………

Giám thị không giải thích gì thêm.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu