KÌ THI HỌC KÌ I - MÔN THI: VẬT LÍ 10 - ĐÀO DUY TỪSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

 KÌ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2013 – 2014

       TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

MÔN THI: VẬT LÍ 10 – Thời gian làm bài: 45/

                          ==¶¶¶==

(không tính thời gian giao đề)

   ĐỀ 1                                         Thứ …… ngày … tháng 12 năm 2013

 

Câu 1: (2 điểm)

Phát biểu và viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn

Câu 2: (2 điểm)

Momen lực đối với một trục quay là gì ? Viết biểu thức Momen

Câu 3: (1,0 điểm)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 0 = 15 (cm). Khi treo một vật có khối lượng m = 500 (g) vào lò xo thì lò xo dãn và chiều dài lò xo đo được ở vị trí cân bằng là  = 18 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Tính độ cứng k của lò xo

 

Câu 4: (2,0 điểm)

 Một vật có khối lượng m = 20 (kg) đang nằm yên, bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang

Fk = 200 (N). Cho hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là = 0,5. Cho g = 10 (m/s2). Hãy tính:

a/ Gia tốc của vật

b/ Quãng đường vật đi được trong 2 (s) đầu

Câu 5: (1,5 điểm)

Một quả cầu được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 25 (m/s) và rơi xuống đất sau 3 (s). Cho  g = 10 (m/s2). Bỏ qua mọi lực cản và ma sát. Tính:

a/ Độ cao cách mặt đất của quả cầu b/ Tầm ném xa của quả cầu c/ Vận tốc của quả cầu khi chạm đất

Câu 6: (1,5 điểm)

Một người gánh hai thúng, một thúng gạo nặng 300 (N) và một thúng ngô nặng 200 (N). Đòn gánh dài 1

(m). Hỏi lực tác động lên vai người ấy và phải đặt ở điểm O cách hai đầu treo thúng gạo và thúng ngô các khoảng lần lượt d1 = OA và d2 = OB bao nhiêu để đòn gánh cân bằng nằm ngang. Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

-HẾT-

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

 KÌ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2013 – 2014

       TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

MÔN THI: VẬT LÍ 10 – thời gian làm bài: 45/

                          ==¶¶¶==

(không tính thời gian giao đề)

    ĐỀ 2                                         Thứ …… ngày … tháng 12 năm 2013

 

Câu 1: (2 điểm)

Phát biểu và viết hệ thức định luật II Niu-tơn

Câu 2: (2 điểm)

Phát biểu và viết biểu thức của lực hướng tâm

Câu 3: (1,0 điểm)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 0 và độ cứng k = 120 (N/m). Khi treo một vật có khối lượng m = 600 (g) thì lò xo dãn và chiều dài lò xo đo được ở vị trí cân bằng là  = 20 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Tính chiều dài tự nhiên 0 của lò xo

 

Câu 4: (2,0 điểm)

 Một vật có khối lượng 500 (g) chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc ban đầu 2 (m/s) dưới tác dụng của một lực kéo Fk = 1,5 (N) song song với mặt phẳng nằm ngang. Sau thời gian 4 (s) vật đi được quãng đường 24 (m). 

Cho g = 10 (m/s2). Tính:          a/ Gia tốc của vật

             b/ Hệ số ma sát  giữa vật và mặt sàn

Câu 5: (1,5 điểm)

Một quả cầu được ném theo phương ngang ở độ cao 80 (m) so với mặt đất với vận tốc ban đầu là 20 (m/s). Cho g = 10 (m/s2)

Bỏ qua mọi lực cản và ma sát a/ Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu b/ Tầm ném xa của quả cầu c/ Vận tốc của quả cầu khi chạm đất

Câu 6: (1,5 điểm)

Hai lực song song cùng chiều đặt tại hai đầu thanh AB dài 1 (m) có hợp lực F = 500 (N) đặt tại O và cách A một khoảng  d1 = OA = 40 (cm). Tìm độ lớn F1 và F2

 

 

 

           -HẾT-

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu