ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 10 - Hermann GmeinerSở giáo dục – đào tạo Tp Hồ Chí Minh

Trường PTDL Hermann Gmeiner

 

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 10

NĂM HỌC 2013 – 2014

Thời gian làm bài : 45 phút

 

Tên học sinh: …………………….…………………………………………………

Lớp : …………                                

Số báo danh : ……………

 

 

Caâu 1. (1,5 điểm) Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn ? Công thức-đơn vị .

 

Caâu 2. (1,5 điểm) Phát biểu định luật III Newton ? Lực và phản lực có những đặc điểm gì ?

 

Caâu 3. (1,5 điểm) Phát biểu định luật Húc ? Công thức- đơn vị

 

Caâu 4. (1,5 điểm)  Kể tên các loại lực ma sát mà em đã học . Mỗi loại nêu một ví dụ.Viết công thức tính lực ma sát trượt (chú thích đơn vị )

 

Caâu 5. (2,0 điểm) Khi treo vật có khối lượng 200 g vào một lò xo người ta thấy nó dãn ra 4 cm. Nếu treo thêm vào lò xo vật thứ hai có khối lượng m2 người ta thấy độ dãn tổng cộng của lò xo là 6 cm . Tìm độ cứng của lò xo và khối lượng m2 . Lấy g = 10 m/s2 .

 

Caâu 6. (2,0 điểm) Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao 80 cm . Khi ra khỏi mép bàn , nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 160 cm ( theo phương ngang )? Lấy g = 10 m/s2.

a.     Tính thời gian rơi của hòn bi ?

b.    Tính tốc độ  viên bi lúc rời khỏi bàn ?

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu