ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Môn: Vật lí - Lớp: 10 - ĐA PHƯỚC                                                                

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Ngày  16   –    12    – 2013

Lớp: 10 – Ban cơ bản

Môn: Vật lí

Thời gian làm bài:     45     phút (không kể thời gian giao đề)

(Học sinh không phải chép đề vào giấy làm bài)

 

Câu 1: (2,5 điểm) Phát biểu và viết công thức của định luật vạn vật hấp dẫn. (Ghi chú đơn vị).

Áp dụng: Hai quả cầu sắt nhỏ có khối lượng bằng nhau là 100 kg, được đặt cách nhau 0,1 km. Hãy tính độ lớn lực hấp dẫn giữa chúng.

 

Câu 2: (2,5 điểm) Nêu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực, 3 lực không song song. (Có viết biểu thức).

 

Câu 3: (2 điểm) Một thanh gỗ AB nhẹ có trục quay tại O. Tác dụng lực F1 = 3 N vào đầu A, lực F2 = 9 N vào đầu B (như hình vẽ). Tìm chiều dài AB để thanh ở trạng thái cân bằng? Biết OA = 60 cm.

 

 

 

 

 

Câu 4: (3 điểm)

Một xe ôtô có khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều nhờ lực kéo có độ lớn 1400 N. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,02. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tìm gia tốc và vận tốc của xe sau 10 s chuyển động.

b) Sau 20 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, tài xế tắt máy. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại. Tính thời gian từ lúc tắt máy đến lúc dừng?

 

 

- Hết-

Họ và tên học sinh: ........................................................................................................................

Số báo danh:   .........................................................  Phòng kiểm tra: .............................

Chữ ký ‎học sinh:  ............................................................................................................................

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu