VẬT LÝ Lớp 10 HKI - An Đông 

 


Câu 1: (1,5 điểm)

a) Lực hướng tâm là gì? Viết công thức tính độ lớn của lực hướng tâm theo tốc độ dài và theo tốc độ góc.

b) Gia tốc hướng tâm là gì? Tại sao gia tốc của vật chuyển động tròn đều được gọi là gia tốc hướng tâm?

Câu 2: (2 điểm) Viết các công thức:

a) Độ lớn của lực hấp dẫn giữa hai vật m1, m2 cách nhau đoạn r.

b) Gia tốc rơi tự do ở gần bề mặt Trái Đất (gọi là g0).

c) Gia tốc rơi tự do ở độ cao h (gọi là gh).

Nêu rõ tên gọi, đơn vị các đại lượng trong công thức b) và công thức c) .

Câu 3: (1,5 điểm)

a) Lực đàn hồi của lò xo có hướng và điểm đặt như thế nào?

b) Phát biểu và viết công thức của định luật Huc về độ lớn của lực đàn hồi.

Câu 4: (1 điểm) Một máy bay đang bay ngang với tốc độ 360 km/h ở độ cao h so với mặt đất tại một vùng có địa hình bằng phẳng thì thả một vật nặng có kích thước nhỏ. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 10 m/s2 không đổi. Biết khoảng cách theo phương ngang từ lúc thả vật đến lúc vật chạm đất là 1,2 km. Tìm độ cao h của máy bay.

Câu 5: (2 điểm) Một lò xo có chiều dài tự nhiên ℓo và có độ cứng k. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia của lò xo một lực .  Nếu dùng lực có độ lớn 8 N để nén lò xo thì chiều dài của lò xo là 16 cm; nếu dùng lực có độ lớn 12 N để kéo dãn lò xo thì chiều dài của lò xo là 26 cm Tìm ℓo và k.

Câu 6: (2 điểm) Một ô tô có khối lượng 1 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường ngang, sau 10 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động ô tô đạt vận tốc 72 km/h. Hệ số ma sát giữa các bánh xe và mặt đường là 0,04. Lấy g = 10 m/s2. Tính gia tốc của ô tô và độ lớn của lực kéo động cơ./.

 

 

Họ và tên học sinh: ……………………………………………Số báo danh:…………..

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu