KIỂM TRA HỌC KỲ I - VẬT LÝ – LỚP 10 - BÌNH KHÁNH



    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 - 2014

              TP HỒ CHÍ MINH                                                MÔN: VẬT LÝ – LỚP 10

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH                                   Thời gian làm bài: 45 phút

                                                                                            (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1:  (2,0 điểm)  

Nêu các khái niệm, viết công thức và đơn vị: tốc độ góc, chu kỳ, tần số của chuyển động tròn đều?

Câu 2:  (1,5 điểm) 

Phát biểu và viết biểu thức định luật II Newton?

Câu 3:  (1,5 điểm) 

Phát biểu và viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn?

Câu 4:  (1,5 điểm) 

Một vật rơi tự do từ độ cao 180m. Cho g = 10m/s2. Tính:

a).  Thời gian rơi và vận tốc khi vật chạm đất?

b).  Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối?

Câu 5:  (1,0 điểm) 

Một lò xo có độ cứng 100N/m, chiều dài tự nhiên là 20cm. Khi treo vật khối lượng m thì lò xo dài 21cm

a).  Tính độ biến dạng của lò xo?

b).  Tính m. Cho g = 10m/s2.

Câu 6:  (2,5 điểm) 

ới tác dụng của lực F = 25N, nằm ngang, một vật khối lượng 10kg bắt đầu trượt nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Cho hệ số ma sát trượt mt = 0,2 ;  g = 10 m/s2.

a).  Tính độ lớn của lực ma sát trượt?

b).  Tính gia tốc của vật?

c).  Khi vật đạt tốc độ 5m/s thì lực F thôi tác dụng. Tính quãng đường và thời gian đi được kể từ lúc này?

__________ HẾT __________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu