Vật lý 12 - THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀNSở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

ĐỀ KIỂM TRA NĂM 2014

Môn: Vật lý 12

Ngày kiểm tra: 29 – 07 – 2014

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (2.0 điểm)

            Một dây đàn hồi AB có khối lượng phân bố đều, chiều dài l, được treo thẳng đứng tại điểm A ở nơi có gia tốc trọng trường g. Một sóng cơ học truyền trên dây AB. Tính thời gian t sóng truyền từ A đến B hoặc ngược lại.

 

Bài 2: (1.5 điểm)

            Một tấm kim loại mỏng, tiết diện đều, đồng chất, hình tròn tâm O, bán kính R, được khoét một lỗ tròn có đường kính trùng với bán kính ban đầu. Cho tấm kim loại này dao động với biên độ nhỏ trong mặt phẳng thẳng đứng quanh một trục nằm ngang đi qua tâm O và vuông góc với mặt đĩa. Biết moment quán tính của tấm này đối với trục đi qua tâm O là I, khối lượng của tấm sau khi bị khoét là m. Tính tần số dao động f của tấm kim loại? Biết gia tốc trọng trường là g. Bỏ qua mọi lực cản.

 

Bài 3: (2.0 điểm)

            Một chùm tia sáng song gồm hai thành phần đơn sắc xanh và đỏ chiếu vào một tấm thủy tinh dày e, chiếc suất của các thành phần đối với thủy tinh lần lượt là n1n2 (n2 > n1). Chùm sáng được chiếu đến tấm thủy tinh dưới góc tới i. Tìm độ rộng d của chùm tới để thu được hai chùm tia ló riêng biệt.

 

Bài 4: (1.5 điểm)

            Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động với phương trình . Gọi (D) là đường thẳng vuông góc với đoạn AB tại B (thuộc mặt nước). Hai điểm M và N nằm trên (D) cùng phía với B, có BM = a và BN = b = . Khi góc  có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại M dao động với biên độ cực đại còn phần tử nước tại N không dao động. Biết giữa M và N không còn cực đại nào khác. Khoảng cách d giữa hai điểm A và B là bao nhiêu? M thuộc đường cực đại k thứ bao nhiêu kể từ đường trung trực của đoạn AB? Trên đoạn BM, điểm gần M nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách điểm M một đoạn x là bao nhiêu?

 

Bài 5: (1.5 điểm)

            Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết , các điện trở R1 = ZL1 = ZL2 = ZC = a, R2 = b = 2a. Tìm tổng trở đoạn mạch AB và độ lệch pha j giữa  và đường độ dòng điện  mạch chính.

 

Bài 6: (1.5 điểm)

            Một con lắc đơn dao động với biên độ góc a0 tại nơi có gia tốc trọng trường g không đổi. Khối lượng con lắc là m, chiều dài dây treo là l. Bỏ qua mọi lực cản. Biết độ lớn lực tác dụng lên vật ở các vị trí giới hạn bằng độ lớn lực tác dụng lên vật khi chuyển động qua vị trí cân bằng. Tìm giá trị biên độ góc a0.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu