ĐÁP ÁN TOÁN 10 HKI (2019-2020)SỞ GIÁO DỤC -  ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH

Trường THPT BÌNH PHÚ


ĐÁP ÁN TOÁN 10 HKI (2019-2020) 

Bài 1: (1đ)  Giải và biện luận phương trình theo tham số m:    

  • thì là nghiệm.

  • .Ta có: đúng nên là nghiệm.


Bài 2: (3đ)  Giải các phương trình sau:

a)          

         

 

Vậy x = 0.


b)      c)   (1)

          

          

Ta có:

Bài 3: (2đ)  Cho phương trình   .Định m để phương trình

                  a) Có một nghiệm bằng 0.Tính nghiệm còn lại.

                  b) Có hai nghiệm phân biệt thỏa .

a) Ta có  là nghiệm nên  

    Khi m = 1.Ta có : .Nghiệm còn lại là

  b) Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

      

      ,với

       

       (nhận).

Bài 4: (1đ)  a) Cho số thực a dương.Tìm giá trị nhỏ nhất của                    

                   b) Chứng minh bất đẳng thức:   ,


a)

     

b) Chứng minh bất đẳng thức:   ,

      

         đúng đpcm

Bài 5: (3đ) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có .

    a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.Tính diện tích tam giác ABC.

             b) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A lên cạnh BC. 

             c) Tìm tọa độ điểm D sao cho điểm B là trọng tâm tam giác ACD.


    a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.Tính diện tích tam giác ABC.

           .Ta có: vuông tại A

       

   b) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A lên cạnh BC. 


Gọi H(x;y)

Ta có: cùng phương


Ta có:


c) Tìm tọa độ điểm D sao cho điểm B là trọng tâm tam giác ACD.

    

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu