ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN – Lớp 11 TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM                                 Năm học : 2019 – 2020

                                                                                                        Môn : TOÁN – Lớp 11

                            Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề.


Câu 1 (1.0 điểm). Giải phương trình:

Câu 2 (1.0 điểm). Giải phương trình:

Câu 3 (1.0 điểm). Cho tập . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có năm chữ số khác nhau và không chia hết cho 5.

Câu 4 (1.0 điểm). Tìm số hạng không chứa trong khai triển

Câu 5 (1.0 điểm). Đội tuyển Toán lớp 11 của trường Hoàng Hoa Thám gồm 7 bạn lớp 11A1, 5 bạn lớp 11A2 và 3 bạn lớp 11A3. Chọn ngẫu nhiên 4 bạn để đi thi kì thi Olympic 30/4, tính xác suất để 4 bạn được chọn có đủ cả 3 lớp.

Câu 6 (1.0 điểm). Xét tính tăng giảm của dãy số biết

Câu 7 (1.0 điểm). Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết:

Câu 8 (1.0 điểm). Cho hình chóp với là hình thang đáy lớn là điểm thuộc đoạn thẳng Xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng .    

Câu 9 (2.0 điểm). Cho hình chóp là hình thang, . Gọi lần lượt là trung điểm là trọng tâm tam giác

  1. Chứng minh:

  2. Chứng minh:

--- HẾT ---

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………..Số báo danh:…………………

Đáp án Toán 11 – HKI


Câu

Lời giải

Điểm

Câu 1

(1 điểm)0,25

0,25
0,25

0,25

Câu 2

(1 điểm)
0,25


0,250,25

0,25

Câu 3

(1 điểm)

Gọi số cần tìm là

Số cách chọn e: 4 cách

Số cách chọn a, b, c, d: 8.7.6.5

Vậy có 6720 số.


0,25

0,5

0,25

Câu 4

(1 điểm)


Số hạng không chứa :

Vậy số hạng không chứa là 7920.


0,25


0,25

0,25


0,25

Câu 5

(1 điểm)

0,25

0,50,25

Câu 6

(1 điểm)

     

Dãy số tăng.

0,250,5


0,25

Câu 7

(1 điểm)

Hay

0,25

0,25


0,25


0,25

Câu 8

(1 điểm)


0,25


0,25

0.25


0,25

Câu 9

(2 điểm)


a) Chứng minh

Vậy

b) Chứng minh

Gọi E là trung điểm của SC.

(G là trọng tâm của tam giác SCD)

nên

Vậy .0,25

0,250,5

0,25
0,25


0,25


0,25
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu