ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Toán . Lớp 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHƯỚC KIỂNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHƯỚC KIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019- 2020

Môn:  Toán    . Lớp 12

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát phát đề)

(Đề có 30 câu, 3 trang)

(ĐỀ CHÍNH THỨC)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................


PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 CÂU)

Câu 1: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho khối nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tíchcủa khối nón đã cho là.

A. . B. C. . D. .

Câu 3: Một khối trụ có thể tích là (đvtt). Nếu tăng bán kính lên 3 lần thì thể tích của khối trụ mới là:

A. 40.  (đvtt). B. 60 (đvtt). C. 400 (đvtt). D. 180 (đvtt) .

Câu 4: Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho khối chóp S.ABC, tam giác ABC là tam giác đều cạnh 2a, . Thể tích khối chóp S.ABC là:

A. .B.   . C.   . D. .

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 3a, AC = 5a; khi quay tam giác ABC quanh cạnh góc vuông AB thì đường gấp khúc ABC tạo thành một hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình là.

A. B. C. D.

Câu 8: Cho . Kết quả tính theo a và b là.

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Với giá trị nào của x thì biểu thức   có nghĩa?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Hàm số có đồ thị như hình bên. 

`

Với giá trị nào của m thì phương trình có ba nghiệm phân biệt. ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Bất phương trình: có tập nghiệm là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 13: Tọa độ giao điểm của đường cong   và đường thẳng là.

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Đạo hàm của hàm số là đáp án nào dưới đây ?

A. B. . C. D. .

Câu 15: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

A.

B.

C.

D.

Câu 16: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A. y = . B. y = . C. y = . D. y = .

Câu 17: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ là.

A. B. C. D.

Câu 18: Tập xác định của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Cho phương trình . Khi đặt ta được phương trình nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau  

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

A. B. C. D.

Câu 21: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên . Khi đó tổng bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Một khối lăng trụ có diện tích mặt đáy bằng , chiều cao bằng h, thể tích của khối lăng trụ đó là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 


A. B. C. D.

Câu 24: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh . Mặt bên là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích của khối chóp

A. B. C. D.

Câu 25: Cho là số thực dương. Giá trị rút gọn của biểu thức bằng.

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Cho phương trình . Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào là khẳng định đúng?

A. Phương trình có một nghiệm âm và một nghiệm dương

B. Phương trình có hai nghiệm dương

C. Phương trình vô nghiệm

D. Phương trình có hai nghiệm âm

Câu 27: Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là.

A. . B. . C. . D. .

Câu 28: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh Diện tích xung quanh của hình trụ đó là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 29: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số   là đúng?

A. Hàm số luôn nghịch biến trên B. Hàm số luôn đồng biến trên .

C. Hàm số luôn nghịch biến trên D. Hàm số luôn đồng biến trên

Câu 30: Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân tại A, AB = 3a, biết tạo với đáy một góc  . Thể tích khối lăng trụ là:

A. . B.   . C. . D. .

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHƯỚC KIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: Toán  Lớp: 12

Thời gian làm bài: 30 phút

(Không kể thời gian phát phát đề)

(ĐỀ CHÍNH THỨC)


PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: (1,0 điểm) Tìm tham số để hàm số nghịch biến trên R.

Câu 2: (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

Câu 3: (1,0 điểm) Giải phương trình .

Câu 4: (1,0 điểm) Một hình nón có đường kính đáy là , góc ở đỉnh là . Tính diện tích xung quanh và thể tích của khối nón.

--------------HẾT-------------

made

cautron

dapan

132

1

B

132

2

B

132

3

D

132

4

D

132

5

A

132

6

A

132

7

D

132

8

A

132

9

D

132

10

C

132

11

D

132

12

B

132

13

C

132

14

C

132

15

B

132

16

C

132

17

D

132

18

C

132

19

B

132

20

B

132

21

C

132

22

A

132

23

A

132

24

D

132

25

A

132

26

D

132

27

B

132

28

C

132

29

A

132

30

A


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHƯỚC KIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: Toán . Lớp: 12

Thời gian làm bài: 30 phút

(Không kể thời gian phát phát đề)

(ĐỀ CHÍNH THỨC)ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN:

ĐÁP ÁN 

ĐIỂM

Câu 1: (1,0 điểm) Tìm tham số để hàm số nghịch biến trên R.

TXĐ: .

 

Hàm số nghịch biến trên R

Vậy thỏa yêu cầu bài toán.   

0.25


0.25*3Câu 2: (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

                                   

                                                                         

                                                                             

0.25

0.25

0.25


0.25

Câu 3: (1,0 điểm) Giải phương trình .

                                                   0.25


0.75


Câu 4: (1,0 điểm) Một hình nón có đường kính đáy là , góc ở đỉnh là . Tính diện tích xung quanh và thể tích của khối nón.

.    

.    
0.25*2

0.25*2


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu